Finansowe wsparcie

Poniższe informację mogą pomóc w rozpoczęciu i rozwoju Twojej działalności gospodarczej. 
Sprawdź jakie jest oferowane wsparcie przedsiębiorców w Elblągu.

Planujesz założyć firmę w Elblągu? Najpopularniejszą formą wsparcia przedsiębiorców w Elblągu dla osób rozpoczynających jednoosobową działalność gospodarczą  są bezzwrotne dotacje z Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu.

Więcej informacji: Jak uzyskać dotację na założenie firmy w Elblągu

 

Przy rozwoju Twojej firmy, wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań, promocji zagranicznej, środki na ten cel można uzyskać w ramach funduszy UE (Programów Operacyjnych i Programów Regionalnych).

Więcej informacji o wsparciu przedsiębiorców w Elblągu z funduszy Unijnych: Gdzie szukać dotacji Unijnych dla firm z Elbląga

 

Gwarancje de minimis są jedną z form pomocy de minimis, udzielaną w ramach pomocy publicznej, jaką jest program rządowy „Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego".

Więcej informacji: Gwarancje de minimis dla firm z Elbląga

 

Kredyty dla firm z Elbląga

Pożyczki i poręczenia dla firm z Elbląga