Kapitał ludzki

 źródło: US Olsztyn 31.12..2018

                          Wykształcenie osób bezrobotnych:                                  Bezrobotni wg płci:

źródło: US Olsztyn 31.12..2018

 

 

                                        Bezrobocie wg wieku                                                             Stopa bezrobocia

źródło: US Olsztyn 31.12..2018

 

 

                                  

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu - www.pwsz.elblag.pl

utworzona 1 lipca 1998 roku jako pierwsza publiczna samodzielna szkoła wyższa w tym mieście i jedna z pierwszych szkół zawodowych. Kształcenie przebiega tutaj na poziomie studiów zawodowych (licencjackich, inżynierskich) oraz w ramach studiów podyplomowych. Obecnie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu kształci się blisko 3 500 studentów w 4 instytutach oferujących studia na 9 kierunkach. Uczelnia zatrudnia 196 najlepszych wykładowców, w tym 53 profesorów i doktorów habilitowanych, 71 doktorów, 72 magistrów.

 

                             

       Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna - www.euh-e.edu.pl

jest niepubliczną szkołą wyższą, z prawem prowadzenia studiów magisterskich dysponująca własną bazą dydaktyczno-materialną. Zatrudnia 26 profesorów oraz 18 doktorów habilitowanych. Uczelnia daje możliwość podjęcia nauki na ośmiu kierunkach pierwszego i drugiego stopnia, a także na studiach podyplomowych prowadzonych w ramach dwóch wydziałów: Wydział Administracji i Nauk Społecznych oraz wydział Nauk o Zdrowiu.

                            

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego - www.elblag.janski.edu.pl

Wydział Zamiejscowy w Elblagu

jest jedną z największych i najdynamiczniej rozwijających się uczelni niepublicznych w Polsce. Istnieje od 1993 roku i należy do najstarszych uczelni niepublicznych w Polsce. Od 1999r. Wydział Zamiejscowy w Elblągu oferuje studia I stopnia (licencjackie, inżynierskie), studia II stopnia (magisterskie) oraz studia podyplomowe. Uczelnia kładzie nacisk nie tylko na wiedzę i określone sprawności, ważne w pracy zawodowej, ale także na formowanie ludzi zachowujących się i działających godnie i etycznie.

 

    

 

Administracja Informatyka                 Ekonomia Ochrona środowiska
Budownictwo Zarządzanie Mechanika i budowa maszyn Pedagogika
Gospodarka przestrzenna Ekonomia Fizjoterapia Pielęgniarstwo