Kapitał ludzki

Elbląg - 118.582 osób, w tym 70.042 osób w wieku produkcyjnym

Powiat elbląski - 56.986 osób, w tym 35.132 osób w wieku produkcyjnym

Łącznie - 175.568 mieszkańców, z czego w wieku produkcyjnym to 105.174 osób.

 

Dodatkowy potencjał:

Powiaty ościenne:

  • nowodworski
  • malborski
  • sztumski
  • braniewski
  • lidzbarski
  • ostródzki

 

Łącznie - 324.856 osób

W wieku produkcyjnym - 197.971 osób

Mapa powiatu elbląskiego

Wykształcenie osób bezrobotnych:
Wykształcenie osób bezrobotnych
Bezrobotni wg płci:
Bezrobotni wg płci
Bezrobocie wg wieku:
Bezrobocie wg wieku
Stopa bezrobocia:
Stopa bezrobocia

źródło: US Olsztyn 31.12..2020


Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu - www.ans-elblag.pl

utworzona 1 lipca 1998 roku jako pierwsza publiczna samodzielna szkoła wyższa w tym mieście i jedna z pierwszych szkół zawodowych. Kształcenie przebiega tutaj na poziomie studiów zawodowych (licencjackich, inżynierskich) oraz w ramach studiów podyplomowych. Obecnie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu kształci się blisko 3 500 studentów w 4 instytutach oferujących studia na 9 kierunkach. Uczelnia zatrudnia 196 najlepszych wykładowców, w tym 53 profesorów i doktorów habilitowanych, 71 doktorów, 72 magistrów.

euh-e

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych - www.amisns.edu.pl

jest niepubliczną szkołą wyższą, z prawem prowadzenia studiów magisterskich dysponująca własną bazą dydaktyczno-materialną. Zatrudnia 26 profesorów oraz 18 doktorów habilitowanych. Uczelnia daje możliwość podjęcia nauki na ośmiu kierunkach pierwszego i drugiego stopnia, a także na studiach podyplomowych prowadzonych w ramach dwóch wydziałów: Wydział Administracji i Nauk Społecznych oraz wydział Nauk o Zdrowiu.

 

 

 

Administracja

Budownictwo

Gospodarka przestrzenna

Informatyka

Zarządzanie

Ekonomia

Ekonomia

Mechanika i budowa maszyn

Fizjoterapia

Ochrona środowiska

Pedagogika

Pielęgniarstwo

 

Liczba dzieci w szkołach podstawowych oraz maturzystów

 

Sprawdź również ofertę: tereny inwestycyjne warmińsko mazurskie