Kapitał ludzki

- Ludność: 120 895 (GUS Informacja statystyczna 31.12.2017 r.)

- Ludność w wieku produkcyjnym: 76 605 (US Olsztyn 2016 r.)

- Stopa bezrobocia: 8,1% (GUS 31.07.2018 r.)

- Bezrobotni zarejestrowani: 3 446 (GUS 31.07.2018 r.)

- Wykształcenie osób bezrobotnych:

 • Wyższe: 528 - 15,3%
 • Policealne i średnie zawodowe: 651 - 18,9%
 • Średnie ogólnokształcące: 475 - 13,8%
 • Zasadnicze zawodowe:  - 803 - 23,3%
 • Gimnazjalne i niższe: 989 - 28,7%

- Absolwenci Elbląskich uczelni wyższych:

 • Administracja
 • Ekonomia
 • Budownictwo
 • Ochrona środowiska
 • Filologia
 • Pedagogika
 • Informatyka
 • Zarządzanie
 • Gospodarka przestrzenna
 • Mechanika i budowa maszyn
 • Fizjoterapia
 • Pielęgniarstwo

 

 

                                  

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu - www.pwsz.elblag.pl

utworzona 1 lipca 1998 roku jako pierwsza publiczna samodzielna szkoła wyższa w tym mieście i jedna z pierwszych szkół zawodowych. Kształcenie przebiega tutaj na poziomie studiów zawodowych (licencjackich, inżynierskich) oraz w ramach studiów podyplomowych. Obecnie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu kształci się blisko 3 500 studentów w 4 instytutach oferujących studia na 9 kierunkach. Uczelnia zatrudnia 196 najlepszych wykładowców, w tym 53 profesorów i doktorów habilitowanych, 71 doktorów, 72 magistrów.

 

                             

       Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna - www.euh-e.edu.pl

jest niepubliczną szkołą wyższą, z prawem prowadzenia studiów magisterskich dysponująca własną bazą dydaktyczno-materialną. Zatrudnia 26 profesorów oraz 18 doktorów habilitowanych. Uczelnia daje możliwość podjęcia nauki na ośmiu kierunkach pierwszego i drugiego stopnia, a także na studiach podyplomowych prowadzonych w ramach dwóch wydziałów: Wydział Administracji i Nauk Społecznych oraz wydział Nauk o Zdrowiu.

 

              

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego - www.elblag.janski.edu.pl

jest jedną z największych i najdynamiczniej rozwijających się uczelni niepublicznych w Polsce. Istnieje od 1993 roku i należy do najstarszych uczelni niepublicznych w Polsce. Od 1999r. Wydział Zamiejscowy w Elblągu oferuje studia I stopnia (licencjackie, inżynierskie), studia II stopnia (magisterskie) oraz studia podyplomowe. Uczelnia kładzie nacisk nie tylko na wiedzę i określone sprawności, ważne w pracy zawodowej, ale także na formowanie ludzi zachowujących się i działających godnie i etycznie.

   

 

 

 

 


Kapitał ludzki