Kapitał ludzki

Elbląg - 120.142 osób, w tym 72.622 osób w wieku produkcyjnym

Powiat elbląski - 57.549 osób, w tym 36.051 osób w wieku produkcyjnym

Łącznie - 177.691 mieszkańców, z czego w wieku produkcyjnym to 106.673 osób.

 

Dodatkowy potencjał:

Powiaty ościenne:

  • nowodworski
  • malborski
  • sztumski
  • braniewski
  • lidzbarski
  • ostródzki

 

Łącznie - 328.746 osób

W wieku produkcyjnym - 204.237 osób

Kapitał Ludzki

Wykształcenie osób bezrobotnych:
wykres wykształcenia osób bezrobotnych
Bezrobotni wg płci:
wykres osób bezrobotnych z podziałem na płeć
Bezrobocie wg wieku:
wykres osób bezrobotnych z podziałem na wiek
Stopa bezrobocia:
wykres stopy bezrobocia

źródło: US Olsztyn 31.12..2018


pwsz

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu - www.pwsz.elblag.pl

utworzona 1 lipca 1998 roku jako pierwsza publiczna samodzielna szkoła wyższa w tym mieście i jedna z pierwszych szkół zawodowych. Kształcenie przebiega tutaj na poziomie studiów zawodowych (licencjackich, inżynierskich) oraz w ramach studiów podyplomowych. Obecnie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu kształci się blisko 3 500 studentów w 4 instytutach oferujących studia na 9 kierunkach. Uczelnia zatrudnia 196 najlepszych wykładowców, w tym 53 profesorów i doktorów habilitowanych, 71 doktorów, 72 magistrów.

euh-e

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna - www.euh-e.edu.pl

jest niepubliczną szkołą wyższą, z prawem prowadzenia studiów magisterskich dysponująca własną bazą dydaktyczno-materialną. Zatrudnia 26 profesorów oraz 18 doktorów habilitowanych. Uczelnia daje możliwość podjęcia nauki na ośmiu kierunkach pierwszego i drugiego stopnia, a także na studiach podyplomowych prowadzonych w ramach dwóch wydziałów: Wydział Administracji i Nauk Społecznych oraz wydział Nauk o Zdrowiu.

janski

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego - www.elblag.janski.edu.pl

Wydział Zamiejscowy w Elblągu

jest jedną z największych i najdynamiczniej rozwijających się uczelni niepublicznych w Polsce. Istnieje od 1993 roku i należy do najstarszych uczelni niepublicznych w Polsce. Od 1999r. Wydział Zamiejscowy w Elblągu oferuje studia I stopnia (licencjackie, inżynierskie), studia II stopnia (magisterskie) oraz studia podyplomowe. Uczelnia kładzie nacisk nie tylko na wiedzę i określone sprawności, ważne w pracy zawodowej, ale także na formowanie ludzi zachowujących się i działających godnie i etycznie.

 

uczelnie w Elblągu

    

 

Administracja Informatyka                 Ekonomia Ochrona środowiska
Budownictwo Zarządzanie Mechanika i budowa maszyn Pedagogika
Gospodarka przestrzenna Ekonomia Fizjoterapia Pielęgniarstwo