Formularz kontaktowy

Miasto zapewnia wsparcie i pomoc podczas inwestycji. Udzielamy informacji niezbędnych inwestorom przy rozpoczęciu działalności gospodarczej, informacji nt. możliwości rozwoju firm dzięki pozyskaniu funduszy unijnych i zakresu wsparcia ze strony instytucji okołobiznesowych w Elblągu.

Nasze zadania:

  • koordynowanie obsługi przedsiębiorców w zakresie projektów inwestycyjnych w mieście.
  • sprawowanie opieki nad inwestorami w zakresie kontaktów z Urzędem oraz innymi instytucjami miejskimi.
  • sporządzanie i aktualizacja miejskiej oferty inwestycyjnej.
  • prowadzenie spraw dotyczących Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
  • współpraca z instytucjami otoczenia biznesu: Elbląski Park Technologiczny, Powiatowy Urząd Pracy, izby gospodarcze, stowarzyszenia, klastry.

       Departament Promocji, Kultury i Turystyki, Referat Promocji i Przedsiębiorczości

       Urząd Miejski w Elblągu
       ul. Stary Rynek 25, Ratusz Staromiejski, IV p. pokój 400

       82-300 Elbląg
       e-mail: invest@umelblag.pl, tel. 55 239 32 90 lub 55 239 33 17


Skontaktuj się z nami

@