Fundusze Europejskie

Istnieje możliwość skorzystania z funduszy europejskich na podjęcie lub rozwinięcie działalności gospodarczej !

Perspektywa finansowa 2014-2020 daje możliwości wsparcia w ramach funduszy europejskich. Na obecnym etapie dużą wagę przypisuje się tak zwanym instrumentom zwrotnym, jednak możliwe jest również pozyskanie dotacji bezzwrotnych na rozwój przedsiębiorstwa. W obecnym okresie programowania zauważalna jest tendencja do wspierania i promowania projektów z zakresu innowacyjności oraz realizacji prac badawczo-rozwojowych.

Aby lepiej zorientować się w instrumentach finansowych proponowanych przez Programy Unii Europejskiej, wejdź na stronę Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej, gdzie znajdziesz również nowe konkursy dla przedsiębiorców.

Istotnym źródłem informacji dotyczącej programów ramowych UE jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, na której stronie zapoznać się można z opracowaną publikacją dotyczącą funduszy europejskich. Ponadto Komisja Europejska zamieszcza informacje dotyczące tego jak działa wsparcie finansowe z UE, kto może uzyskać wsparcie oraz wskazuje rodzaje oferowanego wsparcia finansowego.

Na poziomie wojewódzkim funkcjonuje Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, w ramach którego wspierane są projekty z wielu zakresów tematycznych. Program służy wszechstronnemu i kompleksowemu rozwojowi regionu oraz określa osie priorytetowe, poprzez które jest realizowany. Jeżeli chcesz znaleźć fundusze w ramach RPO, sprawdź Wyszukiwarkę Dotacji dla województwa warmińsko-mazurskiego.

Dysponentem funduszy w województwie warmińsko-mazurskim i Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym jest Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

Więcej informacji możecie Państwo uzyskać: w Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich, Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Olsztynie, Stowarzyszeniu Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka oraz Powiatowym Urzędzie Pracy w Elblągu.