Wsparcie inwestora

Chciałbyś skorzystać z usług szkoleniowo-doradczych? Pozyskać przestrzeń pod wirtualne biuro? Zapoznać się z ofertą inkubatorów i ośrodków przedsiębiorczości? Zapoznać się z organizacjami zrzeszających lokalnych przedsiębiorców? Pomożemy gdzie ich szukać oraz jaką ofertę proponują!

Elbląski Park Technologiczny                                                          

Inkubator Przedsiębiorczości to przestrzeń Elbląskiego Parku Technologicznego (EPT), która skupiać ma nie tylko początkujących przedsiębiorców, ale też osoby, które dopiero myślą o własnym biznesie. Wykorzystując narzędzia dostępne w Inkubatorze będziesz mogła/mógł przedstawić i wypromować swoje umiejętności, wiedzę, nawiązać nowe kontakty biznesowe oraz pozyskać potencjalnych odbiorców dla oferowanych usług. więcej...

logo - Centrum Transferu Technologii

Centrum Transferu Technologii - przy PWSZ w Elblągu

Centrum Transferu Technologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, jest jednostką ogólnouczelnianą prowadząca działalność badawczą, promocyjną i organizacyjną w zakresie transferu technologii, przedsiębiorczości i jakości.

Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne   

OPGK posiada oficjalny status Centrum Badawczo Rozwojowego, który potwierdza, że w swojej działalnościach tworzy i wdraża nowatorskie technologie i rozwiązania.

logo - Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości - przy PWSZ w Elblagu

Misją Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu jest tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi indywidualnych karier społeczności akademickiej, komercjalizacja dóbr materialnych i intelektualnych studentów, absolwentów, pracowników oraz wspieranie wzrostu konkurencyjności woj. warmińsko-mazurskiego poprzez wspieranie innowacyjnej przedsiębiorczości. więcej...

logo - Naczelna Organizacja Techniczna

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych 

Rada Regionalna FSNT NOT w Elblągu:

Integruje stowarzyszenia

Prezentuje poglądy na temat rozwoju edukacji, nauki, techniki

Kształtuje etykę korzystania z zasobów środowiska naturalnego

Świadczy usługi techniczne

logo - Elbląska Rada Klastrów

Elbląska Rada Klastrów                                                                   

Elbląska Rada Klastrów tworzą następujące  klastry:

Stowarzyszenie Klaster Mebel-Elbląg

Stowarzyszenie Klaster Teleinformatyczny ICT AMBER

Stowarzyszenie Elbląski Klaster Turystyczny Stowarzyszenie

Korona Group – Ogólnopolski Klaster Handlowy

Stowarzyszenie Klaster Nowoczesnych Technologii

Stowarzyszenie Klaster Medyczny MED+

Stowarzyszenie Klaster Biznesu Kultury "BizArt"

Stowarzyszenie Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego w Olsztynie

Misją Agencji jest działanie na rzecz rozwoju gospodarczego Warmii i Mazur, szczególnie poprzez wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości. Cel ten realizowany jest poprzez różnorodne działania związane z bezpośrednim wsparciem przedsiębiorstw w formie dotacji, udzielania pożyczek na rozwój działalności, doradztwo w różnorodnych formach i zakresie, organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz działalność informacyjną. WMARR S.A. inspiruje związki pomiędzy podmiotami krajowymi i zagranicznymi w zakresie działalności gospodarczej.

Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu

Programy pomocowe w zakresie:

Upowszechnienie ofert pracy zgłoszonych do Powiatowego Urzędy Pracy.

Poszukiwanie kandydatów poprzez pośredników pracy PUP i współpracujące z urzędem elbląskie agencje  zatrudnienia.

Organizowanie giełd pracy zgodnie z potrzebami pracodawcy.

Nagłośnienie rekrutacji w lokalnych mediach.

Szkolenia dla wybranych kandydatów.

Wsparcie doradcy zawodowego.