Poradniki

Jeżeli nie znalazłeś potrzebnych informacji, albo chcesz pogłębić swoją wiedzę z zakresu różnych dziedzin prowadzenia działalności gospodarczej, wejdź na strony proponowane przez nas!

Chciałbyś pozyskać informację na temat działalności i funkcjonowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz obowiązków jakie wynikają względem tej instytucji z tytułu podjęcia działalności gospodarczej? Skorzystaj z „Przewodnika dla rozpoczynających działalność gospodarczą”.

Interesuje Cię tematyka związana z zamówieniami publicznymi oraz projektami organizacji międzynarodowych? Jeżeli tak, to wybierz skierowany do polskiego przedsiębiorcy Przewodnik, który ma na celu ułatwienie poruszania się w źródłach informacyjnych o projektach i zamówieniach oferowanych przez organizacje międzynarodowe.

A może chciałbyś pogłębić swoją wiedzę w tematyce designu i jego wykorzystania we współczesnym biznesie? Koniecznie przeczytaj poradnik Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości- „Jak wykorzystać desing w biznesie?”.

To nie wszystko. Skorzystaj również z Serwisu informacyjno-usługowego dla przedsiębiorców. Znajdziesz tam wiele ciekawych i przydatnych informacji na temat prowadzenia własnego biznesu, marketingu, handlu zagranicznego, zwolnień z podatków. W ramach serwisu skorzystać możesz z interaktywnych poradników, wyszukiwarki instytucji czy opisu procedur administracyjnych

Poszukując informacji ważnych dla przyszłego przedsiębiorcy, warto również odwiedzić strony:

Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, które zajmuje się m.in. wsparciem dla firm, partnerstwem publiczno-prywatnym czy funduszami europejskimi, 

Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, zajmującego się m.in. zrównoważonym rozwojem polskiej gospodarki, wsparciem innowacji, przedsiębiorców i współpracą międzynarodową,

Ministerstwa Finansów zajmującego się m.in finansami publicznymi, podatkami oraz instytucjami finansowymi.  Wykonującego również zadania dotyczące funkcjonowania rynku finansowego, w tym banków, zakładów ubezpieczeń i funduszy inwestycyjnych oraz dotyczące obrotu papierami wartościowymi,

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, która jest centralnym organem administracji, podległym Ministrowi Inwestycji i Rozwoju, powołanym w celu wspierania małych i średnich przedsiębiorstw oraz rozwoju zasobów ludzkich,

Banku Gospodarstwa Krajowego, odpowiedzialnego za rozwijanie systemu poręczeń i gwarancji mających na celu wspieranie przedsiębiorczości, realizowanie programów służących wzrostowi gospodarczemu i innymi zadaniami z efektywnym wykorzystaniem programów rozwojowych,

Agencji Rozwoju Przemysłu, która jest spółką akcyjną Skarbu Państwa, zajmującą się wspieraniem restrukturyzacji polskich przedsiębiorstw oraz dążeniem do zwiększania konkurencyjności polskiego przemysłu.

Inne proponowane przez nas strony, na których znaleźć można przydatne informacje: www.egospodarka.pl
www.pit.pl
www.vat.pl
www.zus.pl
www.msp.money.pl
www.bankier.pl