Regulamin

 1. Administratorem danych i właścicielem serwisu Elbląg – strefa dobrych inwestycji (www.inwestycje.elblag.pl) jest Urząd Miejski w Elblągu, ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg.
 2. Wszelkie prawa do zawartości serwisu Elbląg – strefa dobrych inwestycji są zastrzeżone.
 3. Użytkownik ma prawo do pobierania oraz drukowania całych stron lub fragmentów serwisu Elbląg – strefa dobrych inwestycji pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw o rejestracji znaków należących do Urzędu Miasta Elbląg.
 4. Żaden z elementów składowych serwisu nie może być w całości lub części kopiowany w celach komercyjnych, transmitowany elektronicznie lub w inny sposób modyfikowany, linkowany lub wykorzystany bez uprzedniej zgody Urzędu Miejskiego w Elblągu.
 5. Usługi dostępne za pośrednictwem strony Elbląg – strefa dobrych inwestycji:
  • Usługa prezentacji firmy w Katalogu Firm – usługa polegająca na umieszczeniu bezpłatnie na stronie internetowej w miejscu do tego przeznaczonym przez administratora wg opracowanego przez niego szablonu prezentacji Użytkownika zawierającej informacje o firmie, świadczonych usługach, galerii zdjęć. Materiały na stronę wprowadzane i usuwane są przez Użytkownika serwisu. Za treść umieszczonych informacji odpowiedzialność ponosi wyłącznie Użytkownik serwisu. Zamieszczone przez Użytkownika serwisu dane zostaną upublicznione z chwilą ich akceptacji przez administratora serwisu.
  • Usługa zamieszczania oferty wynajmu/sprzedaży nieruchomości – usługa polegające na umieszczeniu bezpłatnie na stronie internetowej w miejscu do tego przeznaczonym przez administratora wg opracowanego przez niego szablonu prezentacji oferty wynajmu/sprzedaży nieruchomości zawierającej informacje o lokalizacji nieruchomości, podstawowych danych, infrastruktury.  Aby umieścić ofertę wynajmu/sprzedaży nieruchomości Użytkownik musi być zarejestrowany w Katalogu Firm. Materiały na stronę wprowadzane  i usuwane są przez Użytkownika serwisu. Za treść umieszczonych informacji odpowiedzialność ponosi wyłącznie Użytkownik serwisu. Zamieszczone przez Użytkownika serwisu dane zostaną upublicznione z chwilą ich akceptacji przez administratora serwisu.
  • Informacje umieszczone przez Użytkownika na temat wynajmu/sprzedaży nieruchomości będą widoczne na stronie http://www.inwestycje.elblag.pl   przez okres 6 miesięcy. W celu przedłużenia tego okresy Użytkownik musi zaktualizować swoją ofertę.
 6. Urząd Miejski w Elblągu oświadcza, że respektując prawo do prywatności i nie gromadzi danych uzyskanych drogą rejestracji Użytkownika, które mogłyby być danymi osobowymi w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, (tekst jednolity Dz.U. z 2002 roku Nr 101, Poz. 926 z późniejszymi zmianami), pozwalających na identyfikację użytkownika.
 7. Strona może zawierać odnośniki do innych stron WWW, będących własnością oraz prowadzonych przez niezależne jednostki zewnętrzne. Użytkownicy powinni zdawać sobie sprawę z faktu, że Urząd Miejski w Elblągu nie odpowiada za treść, zawartość lub dostępność informacji, do których odnośniki prowadzą przez stronę www.inwestycje.elblag.pl. Wprowadzenie takiego odnośnika na stronę serwisu Elbląski Biznes nie wiąże się z braniem odpowiedzialności przez Urząd Miejski w Elblągu za treść docelowej strony WWW.
 8. Dozwolone jest korzystanie z treści Materiałów zamieszczanych na serwisie, pod warunkiem, że towarzyszy temu podanie źródła i link do strony internetowej Serwisu Elbląg – Strefa Dobrych Inwestycji, na której opublikowana jest pełna treść.
 9. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.
 10. Zamieszczenie materiałów na stronie www.inwestycje.elblag.pl jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.