Niezbędnik inwestora

1. Departament Przedsiębiorczości, Nadzoru Właścicielskiego i Analiz

Urząd Miejski w Elblągu

ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg

tel. 55 239 32 90

e-mail: invest@umelblag.pl

 

2. Warunki zabudowy

Pozwolenie na budowę

Urząd Miejski w Elblągu

ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg

Departament Urbanistyki i Architektury

tel. 55 239 30 72, e-mail: dua@umelblag.pl

www.elblag.eu

 

3. Dane i warunki geodezyjne

Urząd Miejski w Elblągu

ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg

Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji

tel. 55 237 47 00, e-mail: dg@umelblag.pl

www.elblag.eu

 

4. Podłączenie energii elektrycznej, gazu, wody i kanalizacji, c.o.

  • Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

ul. Rawska 2-4, 82-300 Elbląg

tel. 55 230 71 05

www.epwik.com.pl

  • Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o.

ul. Fabryczna 3, 82-300 Elbląg

tel. 55 611 32 03

www.epec.pl

  • Energa – Operator SA

Oddział w Elblągu

ul. Elektryczna 20, 82-300 Elbląg

tel. 55 234 35 11

www.energa-operator.pl

  • Pomorska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

Rejon Dystrybucji Gazu w Elblągu

ul. Czerniakowska 8, 82-300 Elbląg

tel. 55 249 98 00

www.psgaz.pl

 

5. Inspekcja sanitarna

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Elblągu

ul. Królewiecka 195, 82-300 Elbląg

tel./fax 55 232 74 31, tel. 55 232 32 60

www.psseelblag.ornet.pl

 

6. Pozostałe adresy niezbędne dla inwestora

  • Rejestr podatkowy NIP

Urząd Skarbowy w Elblągu

ul. Mickiewicza 43, 82-300 Elbląg

tel. 55 236-44-00

www.uselblag.pl

  • Rejestr statystyczny REGON

Urząd statystyczny w Elblągu

Plac Jagiellończyka 5, 82-300 Elbląg

tel. 55 230 50 50

www.stat.gov.pl/olsz/61_PLK_HTML.htm

  • Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Elblągu

ul. Płk. Stanisława Dąbka 8-12,

82-300 Elbląg

tel. 55 611 22 39

www.elblag.sr.gov.pl

  • Inspektorat ZUS w Elblągu

ul. Teatralna 4, 82-300 Elbląg

tel. 55 641 92 00

www.e-inspektorat.zus.pl

  • Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu

ul. Bema 17, 82-300 Elbląg

tel. 55 641 30 00

www.straz.elblag.com.pl

  • Państwowa Inspekcja Pracy

Państwowa Inspekcja Pracy Oddział w Elblągu

Al. Grunwaldzka 2B lok. 14F

82-300 Elbląg

tel. 55 239 75 94

www.pip.gov.pl