Ulgi i zwolnienia podatkowe

Z jakich ulg podatkowych możesz skorzystać prowadząc biznes na terenie Elbląga.

Wszystko o podatkach i opłatach lokalnych oraz aktualnie obowiązujące stawki znajdziesz TUTAJ

Elbląg, wspierając biznes, wprowadziło szereg ulg i zwolnień podatkowych dla przedsiębiorców prowadzących swoją działalność na jego terenie.

Ulgę podatkową z tytułu podatku od nieruchomości otrzymują:

1.     Uchwała nr XVI/478/2021 z dnia 18.03.2021 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości położonych na terenie miasta Elbląg obowiązująca do 31.12.2023 roku: 

  • zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części nabyte w celu rozpoczęcia lub rozszerzenia prowadzonej działalności gospodarczej;
  • zwolnienie przysługuje 1 rok;
  • zwolnienie od podatku od nieruchomości jest pomocą de minimis i jej udzielenie następuje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (UE) nr 972/2020 z dnia 02 lipca 2020 r. zmieniające Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 w odniesieniu do jego przedłużenia oraz zmieniające Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 w odniesieniu do jego przedłużenia i odpowiednich dostosowań.

Pobierz uchwałę

2.     Uchwała nr Nr XXIII/703/2022 z dnia 17.03.2022 r.

         w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości,

         stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną na wsparcie nowych inwestycji na terenie Gminy Miasto Elbląg,

         obowiązująca do 31.12.2023 r.

 

  1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki, budowle lub ich części, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, wybudowane lub rozbudowane w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej po wejściu w życie uchwały, stanowiące nowe inwestycje, w wyniku których utworzono nowe miejsca pracy.
  2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, zakupione po wejściu w życie uchwały, stanowiące nowe inwestycje, w wyniku których utworzono nowe miejsca pracy.
  3. Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki, budowle lub ich części, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, zakupione po wejściu w życie uchwały.

 

Zwolnienie, o którym mowa w pkt. 1, 2 i 3 przysługuje na okres od 3 do 6 lat po spełnieniu warunków:

1) 3 lat w przypadku utworzenia do 5 nowych miejsc pracy,

2) 4 lat w przypadku utworzenia od 6-10 nowych miejsc pracy,

3) 5 lat w przypadku utworzenia od 11-20 nowych miejsc pracy,

4) 6 lat w przypadku utworzenia powyżej 20 nowych miejsc pracy.

Pobierz uchwałę

 

Dowiedz się więcej jak zyskać dzięki inwestycji w ramach: Warmińsko Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,

Tereny inwestycyjne warmińsko-mazurskie