Administracja samorządowa

Dobrze zorganizowana administracja samorządowa w Elblągu to przede wszystkim czytelny podział zadań. W mieście funkcjonują organizacje gospodarcze, kulturalne, młodzieżowe społeczne i religijne, które wzbogacają koloryt miasta, realizują projekty, angażują różne grupy w działania. Tak jak stowarzyszenia w Elblągu sprawiają, że trzeci sektor może się swobodnie rozwijać. Poza tym oczywiście działają służby państwowe, urzędy i partie polityczne. W Elblągu siedzibę mają władze miasta, gminy i powiatu oraz delegatury urzędów wojewódzkich. Dzięki temu wiele spraw można załatwić na miejscu bez konieczności wyjazdu do stolicy Warmii i Mazur. Wśród podległych służb sprawnie działają stacje sanitarno-epidemiologiczne, domy i ośrodki pomocy społecznej, Straż Miejska, Straż Pożarna oraz inne placówki, które są niezbędne do tego, by miasto funkcjonowało sprawnie. Administracja samorządowa w Elblągu odpowiada doskonale na potrzeby mieszkańców w bardzo różnorodnych formach. Wdrażanie nowoczesnych systemów usprawnia nie tylko komunikację, ale również elektroniczną wymianę dokumentacji. Zobacz, w jakim urzędzie lub organizacji załatwisz swoje sprawy.

Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Szańcowa 1

82-300 Elbląg

tel. 552326408

tel. 604099151

fax. 552324531

e-mail:

http://epgk.pl

Gmina Miasto Elbląg

Łączności 1

82-300 Elbląg

e-mail: