Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Szańcowa 1
82-300 Elbląg
http://epgk.pl


Informacje o firmie:
Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, której właścicielem jest Gmina Miasta Elbląg i Zakład Utylizacji Odpadów spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka powstała w 2017 roku. Została powołana  30 marca 2017 r. uchwałą Rady Miejskiej w Elblągu nr XXV/482/2017. Celem działalności Spółki jest realizacja zadań o charakterze użyteczności publicznej (zadań własnych) Gminy Miasta Elbląg, dotyczących zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie utrzymania czystości i porządku, urządzeń sanitarnych oraz gminnych dróg, ulic, mostów i placów, a także realizacja zadań Gminy dotyczących utrzymania dróg, ulic, mostów i placów administrowanych przez Gminę Miasto Elbląg, z wykorzystaniem koncepcji "in house" tj. zamówień z  "wolnej ręki", z zastoswoaniem art. 67 ust.1 pkt 12 Pzp. EPGK Sp. z o.o.  to innowacyjne przedsiębiorstwo świadczące szeroki zakres usług komunalnych wysokiej jakości, po akceptowalnych społecznie cenach, działające w harmonii z naturą, dzięki czemu kojarzone jest  z przyjaznym wizerunkiem miasta, porządkiem, nowoczesnością i bezpieczeństwem mieszkańców miasta.Naszą misją jest profesjonalna i sprawna obsługa mieszkańców i przestrzeni miasta w zakresie przyjętych do realizacji usług komunalnych, w oparciu o nowoczesną infrastrukturę techniczną, przez kompetentnych i ciągle doskonalących swoje umiejętności pracowników.Cele główne:
[list=1]
 • systematyczne podnoszenie zadowolenia mieszkańców z jakości i ilości świadczonych usług,
 • umacnianie pozycji lidera w branży, wzrost wartości rynkowej i budowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa,
 • wdrażanie innowacyjnych systemów technologicznych poprzez pozyskiwanie współfinansowania projektów ze źródeł zewnętrznych - funduszy UE, programów operacyjnych, funduszy ochrony środowiska i budżetu państwa,
 • poprawę warunków pracy, wydajności i wynagrodzeń pracowników.
 • [/list]

   
  Oferta:
  Przedmiot działania

  • odbiór odpadów
  • zimowe i letnie utrzymanie dróg i chodników
  • remonty i naprawy dróg i chodników
  • malowanie oznakowania poziomego na jezdniach
  • prowadzenie magazynu depozytów materiałów miasta
  • dekoracja miasta
  • obsługa imprez masowych