Masz już konto?
Zaloguj się do swojego konta w serwisie


Jesteś tu pierwszy raz?
Załóż konto i zarejestruj nową firmęAdministratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Miasto Elbląg z siedzibą przy ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Elbląg.

1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt: tel. 55 239 33 28, e-mail: iod@umelblag.pl

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wysyłania aktualnych informacji dotyczących  aktualności z zakresu przedsiębiorczości na wskazany adres e-mail

3. Podawane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów.

4. Podanie przez Państwo danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże niewyrażenie zgody lub cofnięcie zgody na podanie danych osobowych uniemożliwi Państwu otrzymywanie newslettera.

5. Posiadają Państwo prawo do:

- dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania.

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

- złożenia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.