Oferty stażu w ramach projektu "Nowa perspektywa nową nadzieją"

Oferty stażu w ramach projektu "Nowa perspektywa nową nadzieją"

Zostało jeszcze 10 miejsc chętnych przedsiębiorców skorzystania z oferty stażu w ramach projektu "Nowa perspektywa nową nadzieją"

1.      Stażysta rozpocznie program ok. 13 I.2017- od spotkań z psychologiem, trenerem, doradcą zawodowym. Po zakończeniu tego etapu (pod koniec stycznia  lub początek lutego) - stażysta może podpisać umowę o staż - jest gotowy do rozpoczęcia stażu.

2.      Projekt przewiduje staże trwające 3-5 miesięcy.

3.      Pracodawca pokrywa koszt wykonania niezbędnych badań lekarskich.

4.      Stażysta otrzymuje stypendium w wysokości 1390 zł netto, natomiast opiekun stażysty (pracodawca bądź jego pracownik) otrzymuje comiesięcznie 350 zł (w przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej 400 zł).

5.      Program przewiduje również środki na doszkolenie stażysty - kurs musi być ściśle związany ze stanowiskiem pracy (np. kurs spawania TIG, MAG, kurs na wózki widłowe) - kwota przeznaczona na szkolenie stażysty - ok. 2220 zł + stypendium szkoleniowe 997,40 zł + zwrot kosztów dojazdu + zwrot kosztów opieki nad dziećmi

6.      Ponadto zagwarantowane są środki na zakup materiałów dydaktycznych, wyposażenia stanowiska pracy w kwocie  maksymalnej 780 zł w okresie odbywania stażu

7.      Po zakończeniu stażu, pracodawca zatrudnia stażystę na min. 3 miesiące, przynajmniej na 2/3 etatu lub na umowę cywilnoprawną (na minimum trzy miesiące, wartość umowy musi być równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę).

Jakie warunki musi spełniać stażysta?

· osoba w wieku 15-29 lat

· osoba niepracująca i nieucząca się

· osoba nieszkoląca się 

W razie pytań prosimy o kontakt:

Stowarzyszenie Elbląg-Europa

tel. 55 625 66 80. Zapraszamy również do odwiedzenia Biura Projektu przy ul. Warszawskiej 55 w Elblągu.

 

Szczegółowe informacje dot. projektu dostępne poniżej:

 


Pliki do pobrania