Żuławska - 3,2588 ha

Lokalizacja:

 • Nazwa lokalizacji: ul. Żuławska
 • Numer działki: obręb nr 14 działka nr 500/2 (0,7746 ha), 501/4 (0,5446 ha), 502/4 (0,1047 ha), 506/4 (0,7886 ha), 507 (1,0463 ha).
 • Współrzędne geograficzne: E 54°14'99.84" E 19°38'36.38"
 • Miasto / Gmina: Miasto Elbląg
 • Powiat: elbląski
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Właściciel: Gmina Miasto Elbląg

Charakterystyka działki:

 • Klasa gruntów: Ł, R dr, W
 • Różnica poziomów terenu [m]: 2
 • Obecne użytkowanie: teren nieużytkowany, łąki
 • Budynki i zabudowania na terenie: brak
 • Opis nieruchomości: część północnej granicy nieruchomości w kontakcie z pasem drogowym ulicy Żuławskiej; położona w pobliżu centrum miasta, w pobliżu drogi ekspresowej nr 7.
 • Istniejąca infrastruktura: na działce nr 501/4 znajduje się słup napowietrznej linii wysokiego napięcia (110kV) oraz system studni deszczowych.

Powierzchnia nieruchomości:

 • Maksymalna dostępna powierzchnia w jednym kawałku: 3,40 ha
 • Kształt działki: nieregularny
 • Istnieje możliwość powiększenia terenu o działki prywatne.

Połączenia transportowe:

 • Droga dojazdowa do terenu: ul. Żuławska
 • Autostrada / droga krajowa [km]: Autostrada A1 – 62 km Droga krajowa S-7 – 3 km
 • Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km: Port Morski w Elblągu – 4,5 km, Port Morski w Gdańsku – 70 km, Port Morski w Gdyni - 87 km
 • Kolej [km]: ok. 5 km
 • Bocznica kolejowa [km]:  ok. 5 km
 • Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]: Lotnisko międzynarodowe w Gdańsku im. Lecha Wałęsy – 81 km
 • Najbliższe miasto wojewódzkie [km]: Gdańsk – 65 km

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: nieruchomość przeznaczona pod zabudowę o funkcji przemysłowej i usługowej. Na nieruchomości wyznaczona została strefa ograniczonego zainwestowania.

Uzbrojenie:

Elektryczność

Napięcie NN - 0,4 kV,

Na działce nr 501/4 znajduje się słup napowietrznej linii energetycznej wysokiego napięcia (110kV)

Odległość przyłącza od granicy terenu 5÷20 m

Gaz

Na obszarze działki 38

Odległość przyłącza od granicy działki 350÷400 m 

Średnica rury - 50, 63, 80

Wodociąg

na terenie działki nr 499/3)

Odległość przyłącza od granicy terenu 20÷30 m

Kanalizacja

Tak,

Telefon

Odległość przyłącza od granicy terenu – ok. 30 m

 
 

 


Dodatkowe zdjęcia