Wsparcie inwestora

Elbląski Park Technologiczny logo

Elbląski Park Technologiczny

Inkubator Przedsiębiorczości to przestrzeń Elbląskiego Parku Technologicznego (EPT), która skupiać ma nie tylko początkujących przedsiębiorców, ale też osoby, które dopiero myślą o własnym biznesie. Wykorzystując narzędzia dostępne w Inkubatorze będziesz mogła/mógł przedstawić i wypromować swoje umiejętności, wiedzę, nawiązać nowe kontakty biznesowe oraz pozyskać potencjalnych odbiorców dla oferowanych usług. więcej...Adres:

ul. Stanisława Sulimy 1, 82-300 Elbląg

tel.: +48 55 239 34 67

e-mail: biuro@ept.umelblag.pl

strona: ept.elblag.eu 
Centrum Transferu Technologii - przy PWSZ w Elblągu logo

Centrum Transferu Technologii - przy PWSZ w Elblągu

Centrum Transferu Technologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, jest jednostką ogólnouczelnianą prowadząca działalność badawczą, promocyjną i organizacyjną w zakresie transferu technologii, przedsiębiorczości i jakości.Adres:

ul. Zacisze 12, 82-300 Elbląg

tel. +48 55 629 05 93

e-mail: ctt@pwsz.elblag.pl

strona: pwsz.elblag.pl/centrum-transferu-technologii 
Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Elbląg logo

Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne

OPGK posiada oficjalny status Centrum Badawczo Rozwojowego, który potwierdza, że w swojej działalnościach tworzy i wdraża nowatorskie technologie i rozwiązania.Adres:

Aleja Tysiąclecia 11, 82-300 Elbląg

tel. +48 55 237 60 00

e-mail: poczta@opegieka.pl

strona: opegieka.pl 
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości - przy PWSZ w Elblagu logo

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości - przy PWSZ w Elblagu

Misją Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu jest tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi indywidualnych karier społeczności akademickiej, komercjalizacja dóbr materialnych i intelektualnych studentów, absolwentów, pracowników oraz wspieranie wzrostu konkurencyjności woj. warmińsko-mazurskiego poprzez wspieranie innowacyjnej przedsiębiorczości. więcej...Adres:

ul. Zacisze 12, 82-300 Elbląg

tel. +48 55 629 05 93

e-mail: aip@pwsz.elblag.pl

strona: www.aip.pwsz.elblag.pl 
 Naczelna Organizacja Techniczna Elbląg logo

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych

Rada Regionalna FSNT NOT w Elblągu:

Integruje stowarzyszenia

Prezentuje poglądy na temat rozwoju edukacji, nauki, techniki

Kształtuje etykę korzystania z zasobów środowiska naturalnego

Świadczy usługi techniczneAdres:

ul. Królewiecka 108, 82-300 Elbląg

tel. 691 374 121

e-mail: not@notelblag.pl

strona: www.notelblag.pl 
 Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego w Olsztynie logo

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego w Olsztynie

Misją Agencji jest działanie na rzecz rozwoju gospodarczego Warmii i Mazur, szczególnie poprzez wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości. Cel ten realizowany jest poprzez różnorodne działania związane z bezpośrednim wsparciem przedsiębiorstw w formie dotacji, udzielania pożyczek na rozwój działalności, doradztwo w różnorodnych formach i zakresie, organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz działalność informacyjną. WMARR S.A. inspiruje związki pomiędzy podmiotami krajowymi i zagranicznymi w zakresie działalności gospodarczej.Adres:

Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn

tel. 89 521 12 50 

e-mail: wmarr@wmarr.olsztyn.pl

strona: www.wmarr.olsztyn.pl 
Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu logo

Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu

Programy pomocowe w zakresie:

Upowszechnienie ofert pracy zgłoszonych do Powiatowego Urzędy Pracy.

Poszukiwanie kandydatów poprzez pośredników pracy PUP i współpracujące z urzędem elbląskie agencje  zatrudnienia.

Organizowanie giełd pracy zgodnie z potrzebami pracodawcy.

Nagłośnienie rekrutacji w lokalnych mediach.

Szkolenia dla wybranych kandydatów.

Wsparcie doradcy zawodowego.Adres:

ul. Saperów 24, 82-300 Elbląg

tel. +48 55 237 67 00

e-mail: olel@praca.gov.pl

strona: elblag.praca.gov.pl

Dotacje dla firm Elbląg 

 

Jeśli jesteś zainteresowany inwestycją w grunty przemysłowe w województwie warmińsko mazurskim i do tego w Elblągu, Elbląski Park Technologiczny pomoże Ci w wyborze odpowiedniej działki inwestycyjnej oraz formalnościach z tym związanych.

Kontakt dla inwestorów:
Elbląski Park Technologiczny
ul. Sulimy 1, III p. pokój 414, 
82-300 Elbląg 

e-mail: invest@umelblag.pl, 
telefon: 55 239 32 90 lub 55 239 33 17

 

 
Grunt na medal 2021

 

 

Elbląg zwycięzcą konkursu "Grunt na medal 2021"

 

Elbląg zajął I miejsce w województwie warmińsko – mazurskim w IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Grunt na medal 2021”.
Jedna z naszych działek uzyskała tytuł najbardziej atrakcyjnego obszar dla potencjalnych inwestorów w województwie warmińsko - mazurskim.