KopTrans - Roboty Ziemne i RekultywacyjneInformacje o firmie:
Firma KOPtrans świadczy usługi z zakresu zmechanizowanych prac ziemnych, czyli wykopów, niwelacji terenów, przemieszczanie ziemi, a także robót ziemnych związanych z kopaniem oczek wodnych, stawów oraz wykopów pod sieci kanalizacyjne. Oferujemy również prace rozbiórkowe jak i roboty rekultywacyjne terenów zdegradowanych podczas budowany oraz usługi transportowe a także prace z zakresu odśnieżania i koszenia.
Oferta:
ROBOTY ZIEMNE:

- wykopy pod fundamenty,

- wykopy pod szamba

- wykopy pod oczka wodne

- wykopy pod fundamenty ogrodzeniowe

- korytowanie dróg

- nasypy, wszelkie zasypki oraz podniesienia terenu,

- wymiana gruntu,

- prace załadunkowe i rozładunkowe

PRACE MELIORACYJNE

REKULTYWACJE:

- wywóz odpadów pobudowanych

- wymianę gruntów

- spulchnianie gruntu

- niwelacje terenu

- wykopy pod oczka wodne oraz fundamenty ogrodzeniowe

USŁUGI TRANSPORTOWE

- transport materiałów sypkich
- materiałów budowlanych
- prace załadunkowe i rozładunkowe

INNE USŁUGI
- odśnieżanie posiadłości
- odśnieżanie dróg
- odśnieżanie placów
- wywóz zalegającego śniegu

jak również usługi:
- koparką kołową Liebherr 902
- koparko - ładowarką JCB 4cx
- ciągnikiem John Deere z przyczepą samowyładowczą 10t
- beczką asenizacyjną
- koszenia łąk, rowów
- karczowania
- rozbiórkowe

Lokalizacja: