Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców – Elbląg

Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców – Elbląg

Z okazji 20. rocznicy wejścia Polski do UE zapraszamy na bezpłatne spotkanie informacyjne „Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców”.

Spotkanie adresowane jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.

W trakcie spotkania omówione zostaną aktualnie dostępne formy wsparcia dedykowane przedsiębiorcom w ramach programu regionalnego „Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021–2027” oraz wybranych programów krajowych.

Termin: 8 maja 2024 r., godz. 10:00–12:00.

Miejsce: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Elblągu, ul. Zacisze 18, sala nr 6.

Warunki uczestnictwa:

  • wypełnienie i przesłanie interaktywnego formularza zgłoszeniowego do 6 maja 2024 r.;
  • potwierdzenie e-mail od realizatora szkolenia dotyczące zakwalifikowania się na szkolenie.

 Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie w formularzu zgłoszeniowym o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, jednak ponosimy koszty jego organizacji, nawet za zgłoszone, a niewykorzystane miejsca. Dlatego prosimy o poinformowanie  o nieobecności na spotkaniu, pomimo wcześniejszej rejestracji i potwierdzenia uczestnictwa. Ta zasada przyczyni się do wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny.

Więcej informacji:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu
tel.: 55 620 09 13/14/16
e-mail: pife.elblag@warmia.mazury.pl


Pliki do pobrania