Ruszył nabór zgłoszeń do 12 edycji Konkursu PRO Warmia i Mazury!

Ruszył nabór zgłoszeń do 12 edycji Konkursu PRO Warmia i Mazury!

Konkurs jest skierowany do samorządów lokalnych z województwa warmińsko-mazurskiego, instytucji otoczenia biznesu i instytucji naukowych działających na terenie województwa warmińsko-mazurskiego m.in.: inkubatorów przedsiębiorczości, parków naukowo-technologicznych, specjalnych stref ekonomicznych, agencji rozwoju regionalnego, izb i centrów gospodarczych, biur obsługi inwestorów, uczelni wyższych, instytutów naukowych oraz klastrów.

Chcemy poznać, docenić i nagrodzić najlepsze przykłady dobrych praktyk komunikacji marketingowych realizowane przez samorządy regionu oraz instytucje podległe samorządom. Wierzymy, że Konkurs PRO Warmia i Mazury to okazja do budowania pozytywnego wizerunku Warmii i Mazur oraz możliwość wspólnego kreowania jego przyszłości.

Projekty konkursowe można zgłaszać w kategoriach:

  • promocja ogólna – projekty przedstawiające działania promocyjne na rzecz wzrostu atrakcyjności turystycznej regionu, promujące wydarzenia sportowe, aktywny wypoczynek, inicjatywy kulturalne lub inicjatywy ekologiczne,
  • promocja gospodarcza – projekty przedstawiające działania promocyjne na rzecz wzrostu atrakcyjności gospodarczej województwa, powiatu, gminy, miasta, w tym działania promocyjne mające na celu przyciągnięcie inwestycji.

Forma zgłaszanych działań marketingowych jest dowolna. Mogą to być projekty zrealizowane w oparciu o reklamy, poprzez promocję miejsca, eventy, działania w social mediach, działania PR, działania digitalowe, customer experience, działania wspierające sprzedaż gruntów, strategie komunikacyjne dla mieszkańców i inwestorów, ciekawe spoty, kampanie promocyjne, podejmowane działania angażujące mieszkańców, akcje z wykorzystaniem różnych kanałów dystrybucji dopasowanych do grup docelowych odbiorców etc., które w sposób pośredni bądź bezpośredni przyczyniły się do promocji i rozwoju naszego regionu.

Zgłoszenie projektów do Konkursu wymaga wypełnienia i przesłania drogą elektroniczną e-formularza zgłoszenia na stronie https://festiwal.warmia.mazury.pl/ w zakładce „Konkurs PRO”, a wraz z nim prezentacji w formie elevator pitch – link do prezentacji należy podać nam w e-formularzu.

Elevator pitch – to po prostu prezentacja – to kilka zdań o zgłaszanym projekcie opowiedzianych i zapisanych przez najprostszą kamerkę. To informacje przedstawiające oraz opowiadające najciekawiej jak się da, o zrealizowanej przez Was inicjatywie. Materiał, który nam prześlecie przedstawimy tylko i wyłącznie Jury konkursu w zaciszu sali, w której odbędzie się spotkanie „jurorskiego ciała”.

Projekty promocyjne zgłaszane do konkursu mogą być projektami realizowanymi w partnerstwie np. z przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi, mediami etc.

Nabór zgłoszeń trwa do 29 marca 2024 roku włącznie.

Więcej informacji, w tym regulamin konkursu znajdziecie Państwo na stronie https://festiwal.warmia.mazury.pl/ruszyl-nabor-zgloszen-do-12-edycji-konkursu-pro-warmia-i-mazury/

Poza nagrodami w postaci statuetek i dyplomów, planujemy produkcję minireportaży. Materiały, które powstaną z udziałem nagrodzonych (laureatów i wyróżnionych) przekażemy Państwu do wykorzystania bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. 

Poniżej w linku znajdą Państwo minireportaże z udziałem ubiegłorocznych laureatów:

Link:  https://festiwal.warmia.mazury.pl/category/multimedia/