Finansowanie dla podmiotów z Polskiej Strefy Inwestycji

Finansowanie dla podmiotów z Polskiej Strefy Inwestycji

BGK to polski bank rozwoju, który wspiera inwestycje z wykorzystaniem różnorodnych form i źródeł finansowania. Ma do dyspozycji preferencyjne programy gwarancji spłaty kredytu, środki unijne i własne kapitały. Wykorzystuje je do wspierania projektów inwestycyjnych, także tych innowacyjnych, a przede wszystkim eksportu i ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorców.

BGK wspiera transformację w kierunku Przemysłu 4.0 oraz finansuje zrównoważone projekty inwestycyjne, które spełniają kryteria ESG & CSR.

Obszary wsparcia istotne dla podmiotów z Polskiej Strefy Inwestycji:

1. Inwestycje

 • kredyty inwestycyjne
 • kredyt inwestycyjny współfinansowany ze środków EBI
 • kredyty inwestycyjne*z gwarancją KUKE S.A.
 • kredyt unijny
 • obligacje korporacyjne

Korzyści ze współpracy z BGK:

 • warunki finansowania dopasowane indywidualne do charakteru inwestycji oraz możliwości klienta
 • odroczenie spłaty kapitału do czasu zakończenia inwestycji i uzyskania odpowiednich przychodów
 • długi okres kredytowania dostosowany do specyfiki inwestycji,
 • wysoka kwota kredytu

2. Wsparcie eksportu:

 • akredytywy zagraniczne
 • gwarancje w obrocie zagranicznym
 • kredyty dla nabywcy 
 • wykupy wierzytelności
 • kredyty dla banku nabywcy
 • kredyty obrotowe (do 2 lat) z gwarancją KUKE S.A.

Korzyści ze współpracy z BGK:

 • większe bezpieczeństwo transakcji – BGK przejmuje ryzyko niewypłacalności kontrahenta we współpracy z KUKE
 • poprawa płynności polskiego eksportera, który otrzymuje zapłatę za sprzedane towary od BGK
 • uzupełnienie oferty handlowej/technicznej polskiego przedsiębiorstwa o finansowanie zagranicznego kontrahenta (komercyjnego i publicznego)
 • finansowanie ekspansji zagranicznej (m.in. przejęcia, budowa zakładów produkcyjnych, centrów logistycznych), w których polska spółka występuje w roli inwestora
 • finansowanie inwestycji w Polsce zwiększają polski eksport.

*Finansowanie projektów zwiększających eksport z Polski

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Przyznanie konkretnej formy pomocy uzależnione jest od spełnienia określonych warunków, szczegółowo unormowanych w ustawach i innych aktach prawnych regulujących dany program. Dowiedz się więcej na stronie: www.bgk.pl.

 

Finansowanie dla podmiotów z Polskiej Strefy Inwestycji (do pobrania)