10 edycja konferencji OTWARCI NA SKANDYNAWIĘ.

10 edycja konferencji OTWARCI NA SKANDYNAWIĘ.

Tym razem wydarzenie odbędzie się w Olsztynie (hotel Best Western Plus Hotel Olsztyn Old Town, Aleja Warszawska 39). Spotykamy się już 1 czerwca 2023 roku.

10. edycja konferencji „Otwarci na Skandynawię” odbędzie się 1 czerwca 2023 roku w Olsztynie (hotel Best Western Plus Hotel Olsztyn Old Town, Aleja Warszawska 39).

Konferencja „Otwarci na Skandynawię” skierowana jest do przedsiębiorców ze Szwecji, Finlandii i Danii oraz przedstawicieli MŚP z Warmii i Mazur, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i instytucji otoczenia biznesu. Jej celem jest ożywienie powiązań gospodarczych regionu z rynkami skandynawskimi oraz zaprezentowanie Warmii i Mazur jako naturalnego partnera gospodarczego dla krajów skandynawskich, przedstawienie potencjału inwestycyjnego i możliwości eksportowych naszego regionu.

Uczestnicy wydarzenia będą mogli zdobyć praktyczną wiedzę, niezbędną, aby skutecznie sprzedawać swoje produkty lub usługi na rynku skandynawskim. Program konferencji znajduje się w załączniku.

W programie wydarzenia zaplanowano także warsztaty dla 2 grup językowych, podczas których goście zagraniczni dowiedzą się, jak przygotować się do pracy z polskimi partnerami biznesowymi, a uczestnicy z Polski uzyskają praktyczne wskazówki dotyczące przygotowania oferty na rynek skandynawski.

Zgłoszenia na konferencję przyjmujemy do dnia 28 maja 2023 r.

Rejestracja online: www.otwarcinaskandynawie.pl    

Dodatkowe informacje: p.puza@warmia.mazury.pl, tel. 89 512 51 82

Organizatorem wydarzenia jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Honorowy patronat nad konferencją objęły Ambasada Finlandii, Ambasada Królestwa Danii
i Ambasada Szwecji. Patronami medialnymi wydarzenia są Gazeta Olsztyńska, Dziennik Elbląski, Telewizja Kopernik oraz portal internetowy biznes.wm.pl

Wydarzenie „Otwarci na Skandynawię” realizowane jest w ramach projektu „Promocja gospodarcza Warmii i Mazur 2020+” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.


Pliki do pobrania