Kierunek Dania, kierunek Węgry

Kierunek Dania, kierunek Węgry

Elbląg otwiera kolejne rozdziały współpracy międzynarodowej. Miasto podpisało list intencyjny o współpracy z duńskim portem Vordingborg. To wielkościowy odpowiednik elbląskiego portu. Drugi dokument, to umowa o nawiązaniu relacji partnerskich z węgierskim miastem Szombathely. Z tym miastem Elbląg zrealizuje projekt w zakresie współpracy turystycznej finansowany z funduszy wyszehradzkich. O możliwościach współpracy dwoma miastami mówiono dziś podczas konferencji prasowej.

 

Vordingborg (Dania)

- Nasze miasto bierze udział w projektach, które mają za zadanie objąć elbląski port siecią współpracy, zarówno operatorów, jak i armatorów. Kiedy zakończą się prace infrastrukturalne przy budowie kanału żeglugowego chcemy, aby port już na tym korzystał – mówił prezydent Wróblewski – 9 maja w Ambasadzie RP w Kopenhadze podpisaliśmy list intencyjny z Portem Vordingborg o nawiązaniu współpracy. W podpisaniu uczestniczyli operatorzy i armatorzy funkcjonujący na rynku połączeń morskich. Korzyści są tu ewidentne. Byliśmy też w samym porcie, który zwiększa swoją powierzchnię przeładunkową, a podobne statki będą mogły wpływać także do naszego portu. Chcemy skorzystać z doświadczeń duńskich – wskazywał prezydent

- Teraz, po podpisaniu Listu Intencyjnego zostanie sporządzona treść umowy gospodarczej. Dokument ten będzie zawierał precyzyjne informacje o założeniach współpracy i oczekiwanych rezultatach. Podpisanie umowy gospodarczej planowane jest na wrzesień 2022 roku. Co ważne współpraca będzie dwufalowa  - między portami, ale również między samorządami, dlatego podpisywaliśmy ten list również z burmistrzem Vordingborga – deklarował Wróblewski

- Rozwijamy współpracę międzynarodową, która jest ważna dla naszego portu. Już wcześniej prowadziliśmy rozmowy z mniejszymi portami w basenie Morza Bałtyckiego, m.in. z portami niemieckimi i skandynawskimi. Teraz w ramach projektu INCONE60 udało się nawiązać współpracę z portem Vordingborg. To port bardzo podobny do naszego elbląskiego portu. Znajduje się stosunkowo blisko dużego portu w Kopenhadze, wpływają do niego podobne jednostki co do naszego portu i planuje dalszy rozwój. Chcemy rozwijać współpracę z tym porte także w zakresie transportu materiałów, takich jak cement, materiały budowlane, produkty rolne, nawozy sztuczne, czy przemysł drzewny – wskazywał Arkadiusz Zgliński dyrektor elbląskiego portu

Szombathely (Węgry)

- 6 maja w Szombathely na Węgrzech podpisałem umowę partnerską z tym miastem. Trzy lata temu nawiązaliśmy współpracę z tym miastem. Głównym powodem tej współpracy jest pozyskiwania grantów pomocowych w ramach Funduszy  Wyszehradzkich i innych na rozwój obu miast i współpracy społeczności lokalnych – informował prezydent

Pierwsze efekty tej współpracy już są. Od 2021 roku Miasto prowadzi wspólne działania związane z projektem: „Wznowienie turystyki: powrót do turystyki wspólnie z V4 i gruzińskimi miastami partnerskimi Szombathely”.  Projekt jest realizowany właśnie z Funduszy Wyszehradzkich. Partnerem wiodącym jest Szombathely. W ramach projektu odbyły się dwie konferencje - z partnerami projektu z Węgier, Słowacji, Polski i Gruzji. Elbląg w obu uczestniczył on-line. Podczas konferencji każdy z partnerów przedstawił walory turystyczne swoich miast. Strona węgierska na podstawie materiałów otrzymanych od partnerów opracowuje stronę internetową, publikacje promocyjne oraz film.

Dodatkowo na mocy podpisanej umowy zakłada się również:
• promowanie znajomości i poznawanie tradycji historycznych, ludowych i narodowych;
• wspieranie przyjaznych relacji między mieszkańcami obu miast poprzez wzajemne spotkania ekspertów w określonej dziedzinie, koncentrując się na zwiększaniu możliwości turystycznych;
• wymianę doświadczeń i współpracę w celu nawiązania stosunków gospodarczych będących przedmiotem wspólnego zainteresowania;
• poznawanie życia kulturalnego i obyczajów poprzez organizację wspólnych wystaw oraz zapraszanie wykonawców i grup artystycznych.