Zapraszamy na bezpłatny sampling szkoleniowy:"Lider produkcji w dynamicznym środowisku zmian", który odbędzie się 12 kwietnia 2022 r. w Elbląskim Parku Technologicznym.

Zapraszamy na bezpłatny sampling szkoleniowy:"Lider produkcji w dynamicznym środowisku zmian",  który odbędzie się 12 kwietnia 2022 r. w Elbląskim Parku Technologicznym.

Spotkanie poprowadzą Viktoriya Trudnowska oraz Krzysztof Wilczewski. Warsztaty kierowane są do szefów i liderów/brygadzistów zajmujących stanowiska w firmach produkcyjnych, a także pracowników działów HR, których zadaniem jest dbać o rozwój kadry zarządzającej na wszystkich szczeblach produkcji.