DOŁĄCZ DO ZESPOŁU EPT

DOŁĄCZ DO ZESPOŁU EPT

Dyrektor Elbląskiego Parku Technologicznego w Elblągu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista ds. promocji i organizacji w Elbląskim Parku Technologicznym

Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą na adres:
Elbląski Park Technologiczny w Elblągu, ul. Stanisława Sulimy 1, 82-300 Elbląg lub składać osobiście w biurze Elbląskiego Parku Technologicznego pok. 419 w Elblągu w terminie od 13.01.2022 r. do 28.01.2022 r. w zamkniętych kopertach z następującą adnotacją:
„Nabór na stanowisko Specjalista ds. promocji i organizacji w Elbląskim Parku Technologicznym w terminie od dnia 13.01.2022 r. do 28.01.2022 r.”

ZAŁĄCZNIKI:

  1. KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
  2. NABÓR 13.01.2022r
  3. OŚWIADCZENIE