Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur – konsultacje programu regionalnego

Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur – konsultacje programu regionalnego

Zapraszamy przedsiębiorców do udziału w konsultacjach projektu programu regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur.

Spotkanie konsultacyjne  odbędzie się 4 listopada 2021 r. o godz. 11.00 w siedzibie Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91a.

 

Zaproszenie

Formularz zgłoszeniowy

 

W celu zgłoszenia chęci udziału należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy na adres e-mailowy: wmarr@wmarr.olsztyn.pl w terminie do 2 listopada 2021 r. do godz. 10.00.

Organizatorem wydarzenia jest Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. W spotkaniu może wziąć udział max. 1 przedstawiciel jednej firmy/instytucji.