Zgłoś swoją firmę do projektu "STARTUP HOUSE IV - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu". Od 1 października ruszyła rekrutacja!

Zgłoś swoją firmę do projektu "STARTUP HOUSE IV - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu". Od 1 października ruszyła rekrutacja!

Czy wiesz, że w ramach projektu start-upy z województwa warmińsko-mazurskiego mają szansę otrzymać bezpłatne wsparcie w zakresie prowadzenia działalności, które obejmuje m.in. szkolenia, wsparcie dedykowanego opiekuna firmy, dostęp do wyposażonych pomieszczeń biurowych, strefy coworkingu oraz usługi, np. prawne, księgowe, kancelaryjne, ICT czy promocyjne? Nie przegap tej możliwości i pomóż swojej firmie! Dokumenty rekrutacyjne znajdziesz na stronie: http://www.pwsz.elblag.pl/ w zakładce „Projekty”.

Zgłoszenia można nadsyłać w terminie 

od 1 października do 15 listopada 2021 r. do godz. 13.00. 

Lista rankingowa zostanie opublikowana 15 grudnia 2021 r.

Przedsięwzięcie kierowane jest przede wszystkim do firm, które powstały dzięki wsparciu ze środków innych działań/poddziałań RPO WiM 2014-2020, bądź innych programów operacyjnych na lata 2014-2020 oraz firm funkcjonujących w ramach zidentyfikowanych regionalnych inteligentnych specjalizacji czyli z tzw. branż średnio-wysokiej i wysokiej techniki. Bezpłatny program inkubacji obejmować będzie:

-         dostęp do wyposażonych pomieszczeń biurowych, strefy coworkingu oraz przestrzeni magazynowej,

-         szkolenia specjalistyczne,

-         usługi ICT,

-         usługi specjalistyczne (związane z promocją),

-         usługi prawne,

-         usługi księgowe,

-         doradztwo (m.in. w zakresie pozyskiwania funduszy na rozwój działalności, coaching, RODO),

-         mentoring,

-         wsparcie ze strony dedykowanego opiekuna firmy

-         usługi kancelaryjne.

Dokumenty powinny zostać przesłane drogą elektroniczną na adres biuroaip@pwsz.elblag.pl lub złożone osobiście w Biurze Projektu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu (ul. Zacisze 12, pok. 1).

Projekt "Startup House IV - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu" uzyskał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałanie 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw.

Całkowita wartość projektu: 4 966 197,00 zł, dofinansowanie: 4 221  267,45  zł.