Polskie Mosty Technologiczne: Seminarium informacyjne - Chiny, Singapur, Senegal

Polskie Mosty Technologiczne: Seminarium informacyjne - Chiny, Singapur, Senegal

16 września br. w godz. 10:00-13:00 odbędzie się seminarium informacyjne w związku z rozpoczęciem rekrutacji wniosków firm MŚP do projektu Polskie Mosty Technologiczne na rynki: Chin, Singapuru i Senegalu.

  • Polskie Mosty Technologiczne to grantowy projekt realizowany przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu od 2017 roku. Dotychczas udział w konkursie wzięło ponad 2,5 tys. polskich firm. Grant otrzymało już blisko 400.

  • W ramach projektu na wsparcie mogą liczyć mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa charakteryzujące się dużym potencjałem do internacjonalizacji swoich produktów, usług i technologii.

  • Stawką jest grant o wartości nawet 180 tys. zł w formule pomocy de minimis, na opracowanie i wdrożenie strategii ekspansji zagranicznej na rynki pozaunijne.

Polskie_Mosty_Technologiczne

W agendzie zbliżającego się spotkania znajdą się podstawowe informacje o Projekcie i dokumentacji dot. naboru, o ofercie produktowej Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH), o specyfice rynków docelowych oraz przykłady success story czy konsultacje z udziałem ekspertów.

Rejestracja na spotkanie jest już możliwa w Systemie Obsługi Wniosków (SOE). Termin rejestracji upływa 14 września o godz. 24:00. Zapisane osoby otrzymają agendę spotkania oraz aktywny link do platformy Zoom.

Z nami nowe rynki są bliżej niż myślisz! Zapraszamy.

Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023. Więcej informacji znajduje się na stronie: https://www.paih.gov.pl/pmt.

źródło: www.paih.gov.pl