AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. NOWYM PARTNEREM EPT

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. NOWYM PARTNEREM EPT

W połowie lipca 2021 r. Elbląski Park Technologiczny (EPT) podpisał porozumienie o współpracy z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP), którego celem jest współpraca w ramach projektu #Biznes_Point_EPT w zakresie poszerzania wiedzy elbląskich inwestorów oraz przedsiębiorców odnośnie możliwości finansowania inwestycji.

 

W ramach tej współpracy Centrum Obsługi Przedsiębiorców (COP) Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. będzie udzielało przedsiębiorcom z rynku elbląskiego bezpłatnych, indywidualnych konsultacji w zakresie możliwości uzyskania finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych oraz pozyskiwania środków obrotowych na rozwój działalności, dostępnych w ramach oferty ARP S.A. Ponadto pracownicy COP w Gdyni będą mogli na indywidualnych spotkaniach z przedsiębiorcami w EPT lub siedzibie firmy udzielić wszelkich wyjaśnień i informacji dot. aktualnej oferty ARP S.A.

Kontakty bezpośrednie do pracowników COP Gdynia dostępne w EPT.

Więcej o nowym partnerze i dostępnej ofercie finansowania w ARP S.A.: https://arp.pl/pl