WEBINAR: POLSKA STREFA INWESTYCJI I GRANT RZĄDOWY

WEBINAR: POLSKA STREFA INWESTYCJI I GRANT RZĄDOWY

Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna wraz z firmą Deloitte serdecznie zaprasza na webinarium „Polska Strefa Inwestycji i grant rządowy – nowe zasady udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej”. Termin: 9 września 2021 r., godz. 10:00-11:30.

Udział w webinarze jest bezpłatny, konieczna jest wcześniejsza rejestracja. Formularz rejestracyjny znajduje się na stronie internetowej Deloitte.

Agenda
1. Planowana nowelizacja przepisów dot. Polskiej Strefy Inwestycji, wraz ze wskazaniem wpływu nowelizacji na możliwość wydawania decyzji o wsparciu.
2. Nowe zasady udzielania pomocy inwestycyjnej na lata 2022-2027.
• Nowa mapa pomocy regionalnej na lata 2022-2027, z uwzględnieniem planowanych zmian dot. wysokości intensywności pomocy publicznej w poszczególnych regionach.
• Planowane zmiany dot. kosztów kwalifikowanych, w tym dot. kosztów tzw. toolingu.
• Nowa definicja terminu zakończenia inwestycji – potencjalne ograniczenie realizacji inwestycji do 3 lat.
3. Nowe zasady przyznawania dotacji na inwestycje w ramach tzw. „grantu rządowego” tj. Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030.
4. Możliwość kumulacji pomocy na inwestycje, otrzymanej w ramach PSI oraz „grantu rządowego”.
5. Przeniesienie (relokacja) działalności na terenie EOG, a udzielona pomoc publiczna – jak traktować przepisy, które weszły w życie w lipcu 2020 r.?
6. Najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych oraz trendy interpretacyjne organów podatkowych dot. Polskiej Strefy Inwestycji i SSE, wraz z próbą oceny wpływu na praktykę zmian proponowanych w ramach „Polskiego Ładu”.