#ALFABET ROZWOJU - "A" JAK AKTYWNE SŁUCHANIE - WARSZTAT

#ALFABET ROZWOJU - "A" JAK AKTYWNE SŁUCHANIE - WARSZTAT

Warsztat: „#ALFABET ROZWOJU - "A" JAK AKTYWNE SŁUCHANIE!” organizowany jest przez Krzysztofa Wilczewskiego wspólnie z Elbląskim Parkiem Technologicznym 25.08.2021 r. o godz. 09:00.

W trakcie bezpłatnego warsztatu zostaną omówione takie zagadnienia, jak:

  • umiejętność proaktywnego podejścia do komunikacji,
  • narzędzia aktywnego słuchania, które mają wpływ na skuteczność komunikacji, 
  • bariery komunikacji,
  • odmienne style komunikacyjne. 
Warsztat „#ALFABET ROZWOJU - "A" JAK AKTYWNE SŁUCHANIE!” poprowadzi ekspert w dziedzinie rozwoju osobistego, trener ludzi biznesu - Krzysztof Wilczewski.


HARMONOGRAM WARSZTATU:
09:00 - 10:20 I blok szkoleniowy
10:20 - 10:40 Przerwa
10:40 - 12:00 II blok szkoleniowy

Aby wziąć udział w bezpłatnym warsztacie w Elbląskim Parku Technologicznym, wystarczy zarejestrować się na stronie: https://bit.ly/3s75lbx.
Podczas rejestracji należy wybrać preferowaną przez siebie formę uczestnictwa: stacjonarnie (osobiście) lub on-line. 

Cykl szkoleniowy #Alfabet Rozwoju to pokazowe warsztaty, gdzie litery alfabetu wyznaczają zagadnienia związane z rozwojem osobistym. Na spotkaniach zgłębione zostaną tajniki kompetencji społecznych i umiejętności, które pomagają w życiu zawodowym i prywatnym.