Dodatkowe 50 mln zł na internacjonalizację przedsiębiorców w Polsce Wschodniej

Dodatkowe 50 mln zł na internacjonalizację przedsiębiorców w Polsce Wschodniej

Duże zainteresowanie Programem Polska Wschodnia 2014-2020 i jego działaniem 1.2 „Internacjonalizacja MŚP” przyczyniło się do uruchomienia przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) dodatkowego konkursu z alokacją 50 mln zł na projekty dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Dofinansowanie będzie można pozyskać na projekty obejmujące kompleksowe działania wspierające przedsiębiorców w uwolnieniu ich potencjału w zakresie internacjonalizacji działalności gospodarczej.

Celem konkursu jest sfinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług firm działających w województwach Polski Wschodniej.
Ogłoszenie konkursu ma nastąpić 15 września br., a sam nabór potrwa od 18 października do 22 grudnia 2021 r.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?
• usługi doradcze, związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego;
• usługi związane bezpośrednio z wdrożeniem nowego modelu biznesowego, w tym m.in. koszty materiałów reklamowych, szkoleń, tłumaczeń, testów udział w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych;
• nabycia środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości lub wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności.
Kto może otrzymać dofinansowanie?
• mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa działające w województwach Polski Wschodniej: warmińsko-mazurskim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim, podkarpackim, potwierdzone wpisem do odpowiedniego rejestru, ujawnionym najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie;
• posiadające co najmniej jeden produkt (wyrób lub usługę) o potencjale do internacjonalizacji na co najmniej jednym nowym rynku zagranicznym.
Dodatkowo oprócz ww. działania dot. internacjonalizacji trwają nabory w innych działaniach PO PW 2014-2020 tj.: 1.1.2 „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej” (zakończenie naboru wniosków nastąpi 30 grudnia 2021 r.) oraz 1.4 „Wzór na konkurencję” – etap II (zakończenie naboru wniosków nastąpi 31 sierpnia 2021 r.).

Zaktualizowany harmonogram naborów w POPW 2014-2020.