16.03.2012 godz. 9:00 - Coroczne spotkanie Prezydenta z przedsiębiorcami

16.03.2012 godz. 9:00 - Coroczne spotkanie Prezydenta z przedsiębiorcami

Mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa na coroczne spotkanie Prezydenta Elbląga z przedsiębiorcami, które odbędzie się 16 marca 2021 roku w trybie on-line.

Spotkanie będzie okazją do przedstawienia podsumowania roku 2020 oraz najważniejszych zamierzeń na 2021 związanych z rozwojem gospodarczym naszego miasta.

Dodatkowo informuję, że Gmina Miasto Elbląg podjęła się koordynacji prac nad dokumentami strategicznymi dwóch Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI): MOF Elbląga oraz Niebieski Zachód – dla gmin i powiatów leżących w bliskim sąsiedztwie drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Obecnie trwają prace nad opracowaniem Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Elbląga 2030  i Strategii Bliżej Bałtyku 2030, które będą stanowić narzędzie planowania na najbliższą przyszłość. Dokumenty te będą wskazywały kierunki rozwoju tej części województwa, w perspektywie najbliższych kilkunastu lat.  W związku z powyższym, chciałbym prosić Państwa o  współudział w sformułowaniu kierunków  strategicznego rozwoju ww. obszarów.

Program spotkania:

8:50 - 9:00 - logowanie gości

9:00 - powitanie

9:05 - wystąpienie Pana Witolda Wróblewskiego, Prezydenta Elbląga dot. podsumowania roku 2020 oraz najważniejszych zamierzeń na

2021 związanych z rozwojem gospodarczym naszego miasta.

9:20 - warsztaty dot. kierunków strategicznego rozwoju obszarów MOF Elbląg oraz Niebieski Zachód.

11:20 - zakończenie.

 

Spotkanie w aplikacji Microsoft Teams

 

Dołącz na swoim komputerze lub w aplikacji mobilnej

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania