ELBLĄSKIE DNI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI: 16-18.11.2020r.

ELBLĄSKIE DNI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI: 16-18.11.2020r.

Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców oraz osoby, które chcą poszerzyć swoją wiedze na temat szeroko rozumianej przedsiębiorczości na organizowane on-line przez Elbląski Park Technologiczny oraz Urząd Miasta w Elblągu, Elbląskie Dni Przedsiębiorczości.

Elbląskie Dni Przedsiębiorczości nawiązują do corocznie organizowanych Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.

W tym roku z uwagi na sytuację związaną z epidemią wirusa SARS-CoV2 i wprowadzonymi obostrzeniami oraz zaleceniami, zapraszamy wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w bezpłatnych spotkaniach za pośrednictwem internetu.

Wszystkie spotkania są realizowane on-line za pomocą platformy Microsoft Teams i są ogólnodostępne.

Można w nim uczestniczyć bezpośrednio klikając w link w przeglądarce internetowej bez potrzeby instalacji oprogramowania.

Obsługiwane przeglądarki internetowe to: Microsoft Edge oraz Chrome.

 

 

Program Elbląskich Dni Przedsiębiorczości:

8:50-9:00 Rejestracja na spotkanie on-line

9:00-9:30 Przywitanie uczestników  przez Prezydenta Miasta Elbląg oraz Dyrektora Elbląskiego Parku Technologicznego.

9:30-10:15 Prezentacja Pani Magdaleny Skorupka-Kaczmarek

Pani Magdalena odpowiada za obszar komunikacji z otoczeniem biznesowym i medialnym w  firmie NDI Sp.z o.o. ( wykonawca wielu dużych inwestycji np. : tunel pod Wisłą w Gdańsku ; ECS w Gdańsku ; Przekop Mierzei Wiślanej ). W swoim doświadczeniu zawodowym ma także wieloletnia współpracę z Urzędem Miasta w Gdańsku.

 • komunikacja w kryzysie
 • komunikacja w budowaniu wizerunku i relacjach z mediami

przerwa

10:20-11:20 Pani Ewelina Strawa - Jak zaangażować jednostkę, zespół i siebie do działania w czasie kryzysu.

Pani Ewelina jest certyfikowanym trenerem Structogramu® oraz absolwentką studiów MBA. Posiada kompetencje  coucha biznesowego. Przez wiele lat pracowała w dużej korporacji finansowej i zarządzała zespołami pracowników.

 • obecna sytuacja na rynku
 • zachowania pracowników i pracodawców
 • osobowość a zachowania w czasie kryzysu
 • rola lidera w obecnej sytuacji
 • jak wiedza o mózgu wspiera nasze biznesy. Poznaj Structogram

przerwa

11:30-12:00 Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu.

 • zadania zrealizowane przez PUP w Elblągu w 2020 roku w ramach ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
 • Zadania planowane do realizacji przez PUP w Elblągu do końca 2020 roku oraz w 2021 r. w ramach ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
 • Działania zrealizowane przez PUP w Elblągu w 2020 roku w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych
 • Działania zaplanowane przez PUP w Elblągu do realizacji na 2021 rok w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych

przerwa

12:15-13:15 Urząd Skarbowy w Elblągu

 • VAT i nowy JPK_VAT z deklaracją
 • Faktura uproszczona
 • Odliczania, darowizny, straty w czasie pandemii COVID-19
 • Objęcie CIT-em spółek komandytowych i jawnych

przerwa

13:20-13:40 Stowarzyszenie "Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka"

Instrument „Pożyczka Płynnościowa Warmia i Mazury" realizowany w ramach Poddziałania 1.5.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z przeznaczeniem na wsparcie Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw dotkniętych bezpośrednio skutkami wybuchu pandemii COVID-19 w celu zapewnienia finansowania płynnościowego w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19.

przerwa

13:45-14:15 Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

Inkubator Przedsiębiorczości Starter WiM

przerwa

14:20-14:50 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

zakończenie dnia

9:00-10:00 Zakład Ubezpieczeń Społecznych oddział w Elblągu

Wnioski - Tarcza Antykryzysowa:

 • Zasady oraz uprawnienia do skorzystania ze świadczenia postojowego oraz dodatkowego świadczenia postojowego
 • Zasady oraz uprawnienia ze zwolnienia z obowiązku opłacania składek

Formy pomocy udzielonej przez ZUS:

 • Rozkładanie należności z tytułu składek na raty
 • Odroczenie terminu płatności należności z tytułu składek
 • Umorzenie należności
 • Ulgi w ramach postępowania egzekucyjnego

Ulgi w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu rozpoczęcia działalności gospodarczej:

 • ulga na start
 • działalność nieewidecjonowana
 • składki preferencyjne
 • mały ZUS

Prawo do świadczeń oraz zasady ich wypłaty:

 • Zmiany w przeliczeniu podstawy wymiaru świadczeń w związku ze zmianą wymiaru czasu pracy
 • Pozyskiwanie danych o osobach przebywających na kwarantannie i izolacji

E-Usługi w ZUS:

 • Portal PUE ZUS – wysyłanie wniosków, wniosek ogólny, bon turystyczny
 • Pełnomocnictwo PEL
 • Rezerwacja wizyt
 • E-Wizyty

Dodatkowe informacje:

 • Doradcy udzielający pomocy - płatnika składek, emerytalny, eZLA, ds. ulg i umorzeń oraz płatnika strategicznego
 • Sprawy załatwiane "od ręki", bez wniosku
 • Prosty kontakt z ZUS - infolinia COT, strona internetowa Zakładu

przerwa

10:10-10:40 Firma Frog sp. z o.o. - Grzegorz Gniwkiewicz

wywiad - rozmowa

10:45:11:15 Firma Ekes Corp sp. z o.o. - Maksymilian Ekes

wywiad - rozmowa

11:20-11:50 Firma Spes sp. z o.o. - Artur Zolich

wywiad - rozmowa

11:55-12:25 Pogotowie statystyczne - Paweł Iwankowski

wywiad - rozmowa

zakończenie dnia

9:00-10:00 dr Ryszard Makarowski - prof Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej - WEJDŹ

Wykład - Stres i radzenie sobie w okresie pandemii.

Tematyka będzie dotyczyła zdefiniowania czym jest stres w okresie pandemii oraz radzenie sobie ze stresem, lękiem, niepokojem, niepewnością itp. Wykład będzie ilustrowany praktycznymi przykładami.

przerwa

10:05-12:05 dr Elżbieta Szutowicz-Rozwadowska - WEJDŹ

Warsztaty dla pierwszych 20 osób.  „Stres nasz niecodzienny (COVID 19)”

 • ograniczenie niepotrzebnego stresu jako klucz do psychicznego przetrwania
 • zrozumie  siebie i innych: różnice indywidualne w przeżywaniu emocji związanych z sytuacją izolacji społecznej
 • poznać siebie  - jak nasza osobowość może sprzyjać uruchamianiu reakcji konstruktywnych bądź zbyt emocjonalnych
 • trudna do zniesienia izolacja oraz przedłużająca się niepewność jako przyczyny powstawania reakcji lękowych – praktyczne wskazówki do radzenia sobie
 • osobiste relacje jako kluczowy czynnik dla zachowania zdrowej perspektywy w sytuacji stresowej
 • budowa zasobów własnych - osobowość immunologicznie silna

przerwa

12:10-13:10 dr Ryszard Makarowski - WEJDŹ

Warsztaty- Stres i radzenie sobie w okresie pandemii

Zakończenie

 

 

 

 

 

 


Pliki do pobrania