Kompetencje dla sektorów zadanie Covid-19 – oferta dla przedsiębiorców” to projekt, który wpisuje się w aktualne potrzeby przedsiębiorstw. Budżet całego przedsięwzięcia wynosi ok. 57 milionów zł, a termin zgłaszania się upływa 30 listopada br. Warto wspomnieć, że wsparcie mogą otrzymać również duże firmy, pod warunkiem, że działają w sektorach przemysłowych związanych z reindustrializacją: IT, motoryzacji, chemicznym lub lotniczo-kosmicznym. Maksymalna wysokość dofinansowania może wynieść nawet 80 proc. wartości netto usług rozwojowych. Pozostała część musi zostać sfinansowana przez przedsiębiorcę. Dzięki systemowi refundacyjno-zaliczkowemu, część środków firmy mogą otrzymać przed opłaceniem usługi.

– Żeby odpowiednio dopasowywać wsparcie dla przedsiębiorców, uważnie przyglądamy się sytuacji gospodarczej i następstwom pandemii. Wspólnie z koordynowanymi przez PARP Sektorowymi Radami ds. Kompetencji, Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej zdiagnozowaliśmy najpilniejsze potrzeby poszczególnych branż i dzięki temu określiliśmy zakres merytoryczny wsparcia – mówi Piotr Krasiński, zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach PARP.

Środki na wspieranie przedsiębiorstw pochodzą z unijnego programu Wiedza, Edukacja, Rozwój. Z pomocy mogą skorzystać przedsiębiorstwa działające w branżach: finansowej, IT, motoryzacyjnej, opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, odzysku materiałowego surowców, żywności wysokiej jakości, komunikacji marketingowej, telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa, gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji, chemicznej, przemysłu lotniczo-kosmicznego, handlu oraz usług rozwojowych. Dofinansowanie można przeznaczyć na usługi szkoleniowe oraz doradcze wynikające z nadzwyczajnych rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji. Rady stanowią platformę współpracy na płaszczyźnie biznes-edukacja-administracja a ich głównym zadaniem jest identyfikacja luk kompetencyjnych w sektorach i wskazywanie kierunków zmian w systemie kształcenia w kluczowych gałęziach polskiej gospodarki.

– W odpowiedzi na sygnały docierające do nas od przedstawicieli każdej z powyższych branż, przygotowana została propozycja szkoleń i doradztwa. Wspólnym mianownikiem są zagadnienia związane z efektywną pracą zdalną i zarządzaniem kryzysowym. Wiele szkoleń poświęconych jest technologii. Mamy nadzieję, że dzięki temu firmy poczują się pewniej w tym niepewnym czasie – mówi Piotr Krasiński.

Aby skorzystać ze wsparcia, przedsiębiorcy powinni wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie PARP. Właściwy Operator, wybrany do obsługi danej branży, skontaktuje się z przedsiębiorcą, a następnie zweryfikuje możliwość wzięcia udziału w projekcie oraz pomoże w określeniu potrzeb edukacyjnych i wyborze usługi z BUR.

Więcej informacji dot. działania Kompetencje dla sektorów zadanie Covid-19 – oferta dla przedsiębiorców.

Źródło: www.money.pl, autor: Krzysztof Olszewski, data publikacji: 13 października 2020 r. Partnerem materiału jest ImpactCEE.