Spółdzielnie energetyczne – nowy wymiar energii dla społeczności lokalnej

Spółdzielnie energetyczne – nowy wymiar energii dla społeczności lokalnej

12 sierpnia odbyło się w Elbląskim Parku Technologicznym I wydarzenie z cyklu „Spółdzielnie energetyczne – nowy wymiar energii dla społeczności lokalnej”. Główną ideą było stworzenie płaszczyzny do debaty, wymiany poglądów o tworzeniu spółdzielni energetycznych, jako nowej formuły budowania wartości lokalnych w zakresie energetyki oraz przedstawieniu korzyści dla społeczności lokalnych.

Wydarzenie zgromadziło przedstawicieli samorządów lokalnych, jak również przedsiębiorców oraz rolników. Wśród zaproszonych gości byli: Zygmunt Tucholski Wójt Gminy Elbląg, Grzegorz Kłoczko Wiceprezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., Elżbieta Gieda Dyrektor Departamentu Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Elblągu, Dariusz Ostrowski Dyrektor Departamentu Gospodarki Miasta w Urzędzie Miejskim w Elblągu, Krzysztof Gryko Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Starostwie Powiatowym w Elblągu.

Spotkanie otwierała Pani Dyrektor Elbląskiego Parku Technologicznego Urszula Małek.
W prezentacji wzięli udział: dr Grzegorz Maśloch - Członek Rady Programowej ds. zrównoważonego rozwoju Stowarzyszenia na rzecz Efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego (Katedra Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego, SGH) oraz prezes firmy Sollare Piotr Figiel (Partner Technologiczny oraz współorganizator wydarzenia).

Wydarzenie rozpoczynała prezentacja na temat: Spółdzielnie energetyczne – lokalny wymiar transformacji energetycznej. Podczas części prezentacyjnej dr Grzegorz Maśloch  wyjaśnił dlaczego energetyka rozproszona oraz lokowanie źródeł wytwórczych w miejscu konsumpcji jest jak najbardziej korzystne oraz jak zielona energia może podnieść konkurencyjność terenów miejsko-wiejskich oraz wiejskich. Kolejna wypowiedź Piotra Figiel poruszała zagadnienia związane z korzyściami ekonomicznymi wynikającymi ze sprzedaży energii elektrycznej pomiędzy spółdzielcami w ramach danej spółdzielni.

W drugiej części spotkania odbyła się dyskusja, podczas której organizatorzy wydarzenia odpowiadali na wszystkie pojawiające się pytania ze strony uczestników. Spotkanie było także ważnym elementem projektu badawczego, który realizuje Stowarzyszenie pod Patronatem Ministra Klimatu oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

„Spółdzielnie energetyczne – nowy wymiar energii dla społeczności lokalnej” jest wydarzeniem o znaczącej randze społeczno-gospodarczej. Spotkania o takim charakterze mają za zadanie wychodzić naprzeciw lokalnym potrzebom rozwojowym.