Podatki lokalne – opłata do czerwca

Podatki lokalne – opłata do czerwca

W związku z sytuacją spowodowaną epidemią koronawirusa Prezydent Elbląga informuje,...

W związku z sytuacją spowodowaną epidemią koronawirusa Prezydent Elbląga informuje, że do 30 czerwca 2020 roku wydłużony zostaje termin płatności następujących należności:

  • podatku od nieruchomości
  • opłaty rocznej za 2020 rok z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
  • opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Odroczenie spłaty podatku nie skutkuje naliczeniem odsetek.