SZKOLENIE DLA INWESTORÓW

SZKOLENIE DLA INWESTORÓW

Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. oraz Deloitte serdecznie zapraszają na seminarium dla inwestorów „Prowadzenie działalności gospodarczej na podstawie zezwolenia strefowego i decyzji o wsparciu”. Zakres szkolenia obejmie takie tematy jak kalkulacja limitu pomocy publicznej, podstawowe zasady dyskontowania wydatków inwestycyjnych oraz praktyczne aspekty rozliczania ulgi podatkowej.

Seminarium odbędzie się 9 marca 2020 r. w Hotelu Kopernik w Olsztynie.

W celu zgłoszenia uczestnictwa prosimy o wypełnienie  formularza zgłoszeniowego do 04.03.2020.

Agenda spotkania.

Koszt uczestnictwa:

  • udział przedsiębiorstw posiadających ważne zezwolenie lub decyzję o wsparciu na prowadzenie działalności na terenie WMSSE jest bezpłatny (ograniczenie do 2 osób z przedsiębiorstwa);
  • udział trzeciej i kolejnych osób z tej samej firmy jest odpłatny i wynosi 100 zł netto + 23% VAT za osobę;
  • udział osób z przedsiębiorstwa nie posiadającego ważnego zezwolenia lub decyzji  o wsparciu na prowadzenie działalności na terenie WMSSE jest odpłatny i wynosi 100 zł netto + 23% VAT za osobę.

Opłatę za szkolenie należy dokonać przelewem na konto WMSSE S.A. – PKO Bank Polski S.A. 26 1020 3541 0000 5502 0263 8062