Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne skierowane do osób zainteresowanych tematyką rozliczania projektów realizowanych w ramach Poddziałań 1.2.1, 1.2.2, 1.3.2, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.5.1 i 1.5.2 Osi 1 Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, a także możliwościami uzyskania wsparcia unijnego na rozwój firmy.

Spotkanie odbędzie się 12 lutego 2020 r. od 10:00 do 12:45 w Hotelu Młyn w Elblągu, ul. Kościuszki 132.

 

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego  na adres: lpielblag@warmia.mazury.pl do 6 lutego 2020 r. do godz. 14:00 i otrzymanie potwierdzenia mailowego od organizatora (potwierdzenia będą wysyłane po zakończeniu rekrutacji). Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Formularz zgłoszeniowy przesyłam w załączeniu. Informacje o spotkaniu dostępne są również na stronie: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/spotkanie-informacyjne-w-elblagu-pt-rozliczanie-projektow-oraz-fundusze-europejskie-dla-firm/.

 

Program spotkania:

 

 

10:00 – 10:15

 

Rejestracja uczestników spotkania.

10:15 – 10:30

Wprowadzenie w tematykę spotkania.

Przedstawienie oferty Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

10:30 – 11:30

Rozliczanie projektów realizowanych w ramach Poddziałań 1.2.1, 1.2.2, 1.3.2, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.5.1 i 1.5.2 Osi 1 Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

11:30 – 11:45

Przerwa kawowa.

11:45 – 12:15

Możliwości rozwoju dla firm – oferta Regionalnego Funduszu Pożyczkowego (RFP) działającego w strukturach Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie.

12:15 – 12:45

Pytania, dyskusja, podsumowanie i zakończenie spotkania.

 

 

 

W przypadku dodatkowych pytań zapraszam do ponownego kontaktu.

 

Pozdrawiam

Katarzyna Wasielewska

Inspektor

 

Departament Koordynacji Promocji

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu

cid:image001.gif@01CEC98E.B0AD75E0

URZĄD MARSZAŁKOWSKI

WOJEWÓDZTWA

WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Biuro Regionalne w Elblągu

 

82-300 Elbląg

ul. Zacisze 18

 

T: 55 620 09 13/14/16

E:  lpielblag@warmia.mazury.pl

W: funduszeeuropejskie.gov.pl

W: rpo.warmia.mazury.pl

 

Punkt czynny:

poniedziałek: 8:00 – 18:00

wtorek – piątek: 7:30 – 15:30 

 

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich jest koordynowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

 

Informacje udzielane przez pracowników Punktu Informacyjnego nie stanowią oficjalnego stanowiska Instytucji Zarządzających, Pośredniczących i Wdrażających poszczególne Programy Operacyjne i nie mogą stanowić podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń, a także nie stanowią oferty w rozumieniu prawa polskiego. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ani jego pracownicy nie odpowiadają za błędną interpretację udzielonych informacji, ani za następstwa czynnosci podjętych na ich podstawie.

 

Zachęcamy również do podzielenia się Państwa opiniami dotyczącymi funkcjonowania Sieci - poprzez wysłanie maila na adres monitoringpunktow@mfipr.gov.pl

 

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przekazanych w korespondencji mailowej jest Województwo Warmińsko-Mazurskie w zakresie zadań realizowanych przez Zarząd Województwa  Warmińsko Mazurskiego z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Emilii Plater 1.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie interntowej  https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/5452/klauzula-rodo

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): iod@warmia.mazury.pl

 


Pliki do pobrania