Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pt.: „Fundusze Europejskie na założenie firmy”.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pt.: „Fundusze Europejskie na założenie firmy”.

W spotkaniu udział wziąć mogą wszystkie osoby zainteresowane pozyskaniem wsparcia unijnego na założenie własnej firmy. Podczas spotkania przedstawione zostaną warunki i zasady udzielania bezzwrotnych dotacji oraz pożyczek na zakładanie działalności gospodarczej. Dodatkowo uczestnicy dowiedzą się, jakie są możliwości rozwoju nowopowstałej firmy poprzez wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020.

Termin: 30 stycznia 2020 r. w godzinach 10:00 – 13:00.

Miejsce: Hotel Młyn, 82-300 Elbląg, ul. Kościuszki 132.

Warunki uczestnictwa:

1.         przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres mailowy lpielblag@warmia.mazury.pl do 27 stycznia 2020 r. do godz. 12:00,

2.         potwierdzenie mailowe zakwalifikowania się na spotkanie przesłane przez organizatorów spotkania (potwierdzenia wysyłane będą po zakończeniu rekrutacji na adres wskazany w formularzu).

 

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Więcej informacji o spotkaniu znajdą Państwo na stronie:

https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/6192/spotkanie-informacyjne-dot-wsparcia-na-zalozenie-dzialalnosci-gospodarczej---fundusze-europejskie-na-zalozenie-firmy---elblag

 

 

Uprzejmie proszę o rozpowszechnienie powyższej informacji zainteresowanym osobom oraz zamieszczenie ogłoszenia o spotkaniu na stronie internetowej i/lub tablicy ogłoszeń Urzędu (ogłoszenie w załączeniu).

 

Dla osób zainteresowanych udziałem w spotkaniu, w załączeniu przesyłam formularz zgłoszeniowy oraz program spotkania.

 

W przypadku dodatkowych pytań zapraszam do kontaktu.

 

Pozdrawiam

Magdalena Zegzuła

Starszy Inspektor

 

Departament Koordynacji Promocji

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu

cid:image001.gif@01CEC98E.B0AD75E0

URZĄD MARSZAŁKOWSKI

WOJEWÓDZTWA

WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Biuro Regionalne w Elblągu

 

82-300 Elbląg

ul. Zacisze 18

 

T: 55 620 09 13/14/16

E:  lpielblag@warmia.mazury.pl

W: funduszeeuropejskie.gov.pl

W: rpo.warmia.mazury.pl

 

Punkt czynny:

poniedziałek: 8:00 – 18:00

wtorek – piątek: 7:30 – 15:30 

 

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich jest koordynowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

 

Informacje udzielane przez pracowników Punktu Informacyjnego nie stanowią oficjalnego stanowiska Instytucji Zarządzających, Pośredniczących i Wdrażających poszczególne Programy Operacyjne i nie mogą stanowić podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń, a także nie stanowią oferty w rozumieniu prawa polskiego. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ani jego pracownicy nie odpowiadają za błędną interpretację udzielonych informacji, ani za następstwa czynności podjętych na ich podstawie.

 

Zachęcamy również do podzielenia się Państwa opiniami dotyczącymi funkcjonowania Sieci - poprzez wysłanie maila na adres monitoringpunktow@mfipr.gov.pl

 

 

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przekazanych w korespondencji mailowej jest Województwo Warmińsko-Mazurskie w zakresie zadań realizowanych przez Zarząd Województwa  Warmińsko Mazurskiego z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Emilii Plater 1.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej  https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/5452/klauzula-rodo.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): iod@warmia.mazury.pl

 


Pliki do pobrania