Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu

Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu

POWIATOWY URZĄD PRACY W ELBLĄGU ZAPRASZA DO SKŁADANIA:

1. WNIOSKÓW O ZORGANIZOWANIE STAŻU

 

  • dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia, na okres do 6 miesięcy w ramach Projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich  skierowanych dla osób bezrobotnych w wieku 30 lat (i więcej). 
  • dla osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi w ramach Rezerwy MRPiPS

Szczegółowe informacje pod nr tel. 55 237 67 16, 55 237 67 58, 55 237 67 62, I piętro urzędu, pokój 104.

Termin naboru – do wyczerpania limitu.

 

2. WNIOSKÓW O ZORGANIZOWANIE PRAC INTERWENCYJNYCH

  • dla osób bezrobotnych w ramach środków z Funduszu Pracy

Termin naboru – do wyczerpania limitu.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr tel. 55 237 67 91, parter urzędu pokój 8.                            

 

3. WNIOSKÓW NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE

  • dla osób bezrobotnych w wieku 30 lat (i więcej) w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich  skierowanego dla osób bezrobotnych w wieku 30 lat (i więcej).

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr tel. 55 237 67 32, parter urzędu, pokój 13.                        

Termin naboru – do wyczerpania limitu.

 

4. WNIOSKÓW O  PRZYZNANIE BONU NA ZASIEDLENIE

  • dla osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat – w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Elblągu i powiecie  elbląskim (IV). 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr tel. 55 237 67 91, parter urzędu pokój 8.                            

Termin naboru – do wyczerpania limitu.

 

Ponadto informujemy, że otwarte oferty pracy dostępne są również na stronie internetowej urzędu: elblag.praca.gov.pl na stronie internetowej Publicznych Służb Zatrudnienia: www.psz.praca.gov.pl

Osoby zainteresowane pracą za granicą zapraszamy do korzystania ze stron internetowych Publicznych Służb Zatrudnienia EURES: www.eures.praca.gov.pl  lub www.eures.europa.eu. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w siedzibie PUP Elbląg