SPOTKANIE INFORMACYJNE PARP W OLSZTYNIE

SPOTKANIE INFORMACYJNE PARP W OLSZTYNIE

W imieniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszamy na spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców z sektora MŚP, którzy prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej (siedziba lub zarejestrowany oddział), zainteresowanych wsparciem finansowym działań eksportowych tj. na wprowadzenie swoich produktów lub usług na nowe rynki.

Celem spotkania jest omówienie kryteriów uzyskania wniosku o dofinansowanie w ramach działania 1.2 POPW Internacjonalizacja MŚP.
Spotkanie odbędzie się 30.07.2019 r. w Olsztyńskim Parku Naukowo – Technologicznym.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona.
Więcej informacji o wydarzeniu oraz rejestracja.