Konferencja Prawo do Przedsiębiorczości

Konferencja Prawo do Przedsiębiorczości

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT) wspólnie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) przeprowadzi serię konferencji z przedsiębiorcami dotyczącą ważnych dla nich zmian w prawie. Tegoroczną edycję cyklu 20 spotkań pod hasłem Prawo do przedsiębiorczości – małe firmy, wielkie zmiany – zaplanowano na przełomie maja i czerwca.

Konferencje odbędą się w największych miastach Polski, w tym 14 maja 2019 r. w Olsztynie. Przedsiębiorcy będą mogli usłyszeć jak skorzystać z rozwiązań wprowadzonych w ostatnim czasie. Uczestnicy dowiedzą się np. o prawach należnych przedsiębiorcom, m.in. o gwarancjach jakie daje Konstytucja biznesu oraz o uprawnieniach, które przysługują im podczas kontroli. Osoby planujące założenie firmy zapoznają się z ulgami z tym związanymi, a mali przedsiębiorcy poznają zasady korzystania z preferencji w ubezpieczeniach społecznych, czyli z tzw. małego ZUS. Uczestnicy konferencji będą mogli poznać zasady funkcjonowania Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy, który został uruchomiony 1 lipca 2018 r. na stronie internetowej www.biznes.gov.pl .
Konferencja przybliży również wiedzę o tym, co można załatwić online w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) oraz jak sprawdzić wiarygodność płatniczą kontrahenta i przyspieszyć swoje sprawy w urzędzie. Podczas spotkania zostaną przedstawione ułatwienia wprowadzone w Pakiecie MŚP oraz będzie omówione znaczenie regulowania sukcesji w firmach, korzyści płynące ze skrócenia okresu przechowywania i elektronizacji akt pracowniczych.
Przedsiębiorcy zapoznają się również z zasadami funkcjonowania Pracowniczych Planów Kapitałowych, możliwościami wsparcia polskich firm z funduszy unijnych, funkcjonowaniu i usługach Centrum Rozwoju MŚP oraz będą mogli uzyskać odpowiedzi na pytania i wątpliwości związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Więcej informacji:
Szczegółowy harmonogram spotkań i informacje na temat konferencji.

 

źródło: wmsse.com.pl