PRZEDSIĘBIORCO! ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W MISJI GOSPODARCZEJ!

PRZEDSIĘBIORCO! ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W MISJI GOSPODARCZEJ!

Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego zaprasza wszystkich przedsiębiorców z regionu do udziału w wielobranżowej przyjazdowej misji gospodarczej dla przedsiębiorców z Austrii i Niemiec.

Celem organizacji misji jest przede wszystkim:
  ⇒ wsparcie w nawiązaniu relacji biznesowych z przedsiębiorcami z regionu Warmii i Mazur,
  ⇒ prezentacja potencjału gospodarczego województwa pod kątem pozyskania partnerów eksportowej wymiany handlowej,
  ⇒ budowanie wizerunku Warmii i Mazur jako regionu atrakcyjnego w zakresie bezpośrednich inwestycji zagranicznych jak również wiarygodnego partnera biznesowego.      

Termin:  29  maja 2019 roku

Miejsce:  Część konferencyjna oraz spotkania B2B odbędą się w  Hotelu Kur***  przy ul. Kajakowej 2 w Olsztynie

Termin rekrutacji: do 22 maja 2019 r. 

 

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń lub napisz

Agnieszka Szczyglińska-Szuchnik

tel. 89 512 51 95, e-mail: a.szczyglinska@warmia.mazury.pl

 

Więcej pod linkiem http://invest.warmia.mazury.pl/pl/o-regionie/aktualnosci/300504-przedsiebiorco-zapraszamy-do-udzialu-w-misji-gospodarczej.html