Konferencja poświecona wykorzystaniu roślinnych białek w żywieniu i diecie

Konferencja poświecona wykorzystaniu roślinnych białek w żywieniu i diecie

Uniwersytet Absalon (Dania) organizuje 21 maja br. konferencję poświęconą wykorzystaniu roślinnych białek w żywieniu i diecie.

Uniwersytet Absalon (Dania) w ramach projektu FoodInno organizuje 21 maja br. konferencję poświęconą wykorzystaniu roślinnych białek w żywieniu i diecie (sam projekt dotyczy innowacji w żywieniu – zarówno w zakresie usług jak i produkcji). Organizator zaprasza do udziału w konferencji (z możliwością prezentacji własnych rozwiązań) przedstawicieli polskich firm (sektor Małe i Średnie Przedsiębiorstwa) zapewniając pokrycie kosztów podróży ze środków projektu.

Zaproszenie skierowana jest do firm zajmujących się usługami w sektorze gastronomicznym (np. żywienie zbiorowe w szkołach, szpitalach, gastronomia itp.) lub w sektorze produkcji żywności. W przypadku zainteresowania proszę o  kontakt do Stowarzyszenia Gmin RP Euroregionu Bałtyk (kontakt poniżej) w celu ustalenia szczegółów organizacyjnych.

 

Małgorzata Samusjew

Dyrektor Sekretariatu

Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk

82-300 Elbląg ul. Stary Rynek 25

Tel. +48 55 611 20 04

Mobile: +48 697 848 521

Skype: erb-samusjew

www.eurobalt.org.pl