Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu

Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu

Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu zaprasza do składania:

 

 1. WNIOSKÓW O ZORGANIZOWANIE STAŻU

dla osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat, na okres do 6 miesięcy w ramach Projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Elblągu i powiecie  elbląskim (IV)". Szczegółowe informacje pod
nr tel. 55 237 67 16,  55 237 67 58, 55 237 67 62, I piętro urzędu, pokój
104. Termin naboru – do wyczerpania limitu.

 1. WNIOSKÓW O ZORGANIZOWANIE STAŻU

dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia, na okres do 6 miesięcy w ramach Projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich  skierowanych dla osób bezrobotnych w wieku
30 lat (i więcej). Szczegółowe informacje pod nr tel. 55 237 67 16, 55 237 67 58,
55 237 67 62, I piętro urzędu, pokój
104. Termin naboru – do wyczerpania limitu.

 1. WNIOSKÓW O ZORGANIZOWANIE PRAC INTERWENCYJNYCH

w ramach Projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich  skierowanych dla osób bezrobotnych w wieku 30 lat (i więcej). Szczegółowe informacje
nr tel. 55 237 67 91, parter urzędu, pokój 8. Termin naboru – do wyczerpania limitu.

 

 

 1. WNIOSKÓW O ZORGANIZOWANIE PRAC INTERWENCYJNYCH

skierowanych dla osób bezrobotnych do 29 roku życia w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Elblągu i powiecie  elbląskim (IV)”. Szczegółowe informacje
nr tel. 055 237 67 91 parter urzędu, pokój 8. Termin naboru – do wyczerpania limitu.

 1. WNIOSKÓW NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE

dla osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat, pod zapotrzebowanie pracodawców w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Elblągu i powiecie  elbląskim (IV)". Osoby zainteresowane prosimy
o kontakt pod nr tel. 55 237 67 32, parter urzędu, pokój 13. Termin naboru –
do wyczerpania limitu.

 1. WNIOSKÓW NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE

dla osób bezrobotnych w wieku 30 lat (i więcej) pod zapotrzebowanie pracodawców
w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich  skierowanego dla osób bezrobotnych w wieku 30 lat (i więcej). Osoby zainteresowane prosimy o kontakt
pod nr tel. 55 237 67 32, parter urzędu, pokój 13. Termin naboru – do wyczerpania limitu.

 

 1. WNIOSKÓW O  PRZYZNANIE BONU NA ZASIEDLENIE

dla osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat – w ramach projektu dofinansowanego
z Funduszy Europejskich „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Elblągu i powiecie  elbląskim (IV). Osoby zainteresowane prosimy o kontakt
pod nr tel. 55 237 67 91, parter urzędu, pokój 8. Termin naboru – do wyczerpania limitu.

 

 1. WNIOSKÓW O SFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW ZE ŚRODKÓW KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS).

Termin naboru 15.04-29.04.2019r.

Szczegółowe informacje nr tel. 55 237 67 32 parter urzędu, pokój 13.

 

 1. WNIOSKÓW DLA PRACODAWCÓW ZAINTERESOWANYCH ZREFUNDOWANIEM WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY

dla osób bezrobotnych do 29 roku życia w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Elblągu i powiecie  elbląskim (IV)”. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr tel. 55 237 67 60 lub 55 237 67 22, I piętro urzędu pokój 108. Termin naboru – 15.04.2019 - 29.04.2019.

 

 1. WNIOSKÓW DLA PRACODAWCÓW ZAINTERESOWANYCH ZREFUNDOWANIEM WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY

dla osób bezrobotnych w wieku 30 lat (i więcej)  w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich  skierowanego dla osób bezrobotnych w wieku 30 lat (i więcej). Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr tel. 55 237 67 60 lub 55 237 67 22, I piętro urzędu pokój 108. Termin naboru – 15.04.2019 - 29.04.2019

 

 1. WNIOSKÓW O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEGO DOFINANSOWANIA NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

 

dla osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat – w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Elblągu i powiecie  elbląskim (IV). Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr tel. 55 237 67 60 lub 55 237 67 22, I piętro urzędu pokój 108. Termin naboru – 15.04.2019 - 24.04.2019.

 

 

 1. WNIOSKÓW O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEGO DOFINANSOWANIA NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ.

 

dla osób bezrobotnych w wieku 30 lat (i więcej)  w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich  skierowanego dla osób bezrobotnych w wieku 30 lat (i więcej). Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr tel. 55 237 67 60 lub 55 237 67 22, I piętro urzędu pokój 108. Termin naboru – 15.04.2019 - 24.04.2019.

 

 

POWIATOWY URZĄD PRACY W ELBLĄGU ZAPRASZA NA SPOTKANIA                                   Z PRACODAWCAMI:

 

 • Firma KONTARMED zatrudni opiekuna osób starszych – praca na terenie Niemiec.

Spotkanie odbędzie się w dniu 25.04.2019r. o godz. 10.00

 w Sali Z5 przy ulicy Bema 54 w Elblągu.

 

Zapisy na spotkanie odbywają się osobiście w pokoju 107 I piętro PUP ul. Saperów 24
lub telefonicznie pod numerem telefonu 55 2376754

 

 

 • W dniu 26.04.2019 r. o godz. 09.00 w PUP w Elblągu ul. Bema 54 sala Z4 odbędzie się spotkanie informacyjne z udziałem elbląskiego pracodawcy.

pracodawcy

Firma zadeklarowała organizację bezpłatnego szkolenia na wózki widłowe
z certyfikatem UDT
dla grupy ok. 30 kobiet

Wymagania:

 • Czynne prawo jazdy kat. B
 • Minimalne doświadczenie w pracy magazynowej lub na produkcji ma oferuje:
 • Szkolenie z certyfikatem UDT
 • Analizę umiejętności
 • Wybrane przez pracodawcę kandydatki otrzymają ofertę pracy
 • Panie, które nie otrzymają oferty pracy zostaną wpisane na listę rezerwową potencjalnych pracowników

 

Zapisy na spotkanie prowadzone są w PUP w Elblągu, ul. Saperów 24, pok. 107, I piętro lub parter, sala nr 1 zgodnie z podziałem literowym oraz telefonicznie 55 237 67 54; 55 237 67 49 do dnia 25.04.2019r.

 

 

Ponadto informujemy, że otwarte oferty pracy dostępne są również na stronie internetowej urzędu: elblag.praca.gov.pl na stronie internetowej Publicznych Służb Zatrudnienia: www.psz.praca.gov.pl Osoby zainteresowane pracą za granicą zapraszamy do korzystania
ze stron internetowych Publicznych Służb Zatrudnienia EURES: www.eures.praca.gov.pl
lub www.eures.europa.eu. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w siedzibie PUP Elbląg.