21 decyzji o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji

21 decyzji o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji

Od 27.09.2018 r. do 8.04.2019 r., Grzegorz Smoliński – Prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA podpisał 21 decyzji o wsparciu na prowadzenie działalności gospodarczej na podstawie Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji. Przedsiębiorcy zadeklarowali w dokumentach poniesienie nakładów inwestycyjnych w wysokości minimum 434 200 000 zł oraz zatrudnienie co najmniej 193 nowych pracowników.

Przedsiębiorstwa, które od 27.09.2018 r. do 8.04.2019 r. otrzymały decyzje o wsparciu z uwzględnieniem wielkości:

  • 6 dużych;
  • 7 średnich;
  • 4 małe;
  • 4 mikroprzedsiębiorstwa.

Wszystkie decyzje (dwadzieścia jeden) zostały wydane przedsiębiorstwom z polskim kapitałem.

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji wprowadziła nowy mechanizm udzielania przedsiębiorcom pomocy publicznej na nowe projekty inwestycyjne na terytorium całej Rzeczypospolitej Polskiej. Od 5.09.2018 r., kiedy weszły w życie rozporządzenia wykonawcze do Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji, przedsiębiorcy mogą korzystać z pomocy publicznej oferowanej przez specjalne strefy ekonomiczne na terenie całej Polski.

źródło: www.wmsse.com.pl