STARTUP HOUSE III

STARTUP HOUSE III

Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu - rekrutacja!

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu zaprasza firmy z sektora MŚP do udziału w projekcie „Startup House III – Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu”.

Celem projektu jest wykreowanie na terenie miasta Elbląg oraz województwa warmińsko-mazurskiego sprzyjających warunków do powstawania i rozwoju MŚP. 

 

Zgłoszenia można nadsyłać w terminie od 7 do 21 stycznia 2019 r. do godz. 12.00. Lista rankingowa zostanie opublikowana 28 stycznia 2019 r.


   
Przedsięwzięcie kierowane jest przede wszystkim do firm, które powstały dzięki wsparciu ze środków innych działań/poddziałań RPO WiM 2014-2020, bądź innych programów operacyjnych na lata 2014-2020 oraz firm funkcjonujących w ramach zidentyfikowanych regionalnych inteligentnych specjalizacji czyli z tzw. branż średnio-wysokiej i wysokiej techniki. Bezpłatny program inkubacji obejmować będzie:

-         dostęp do 15 wyposażonych pomieszczeń biurowych,

-         szkolenia specjalistyczne (m.in. budowania marki, komercjalizacji produktów i usług),

-         usługi ICT,

-         usługi specjalistyczne (związane z promocją),

-         usługi prawne,

-         usługi księgowe,

-         doradztwo (m.in. w zakresie pozyskiwania funduszy na rozwój działalności, coaching),

-         mentoring,

-         wsparcie ze strony dedykowanego opiekuna firmy.

 

Dokumenty powinny zostać przesłane drogą elektroniczną na adres biuroaip@pwsz.elblag.pl lub złożone osobiście w Biurze Projektu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu (ul. Zacisze 12, pok. 1).

 

Projekt "Startup House III - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu" uzyskał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałanie 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw.


Pliki do pobrania