Dotacje na rozwój firmy w oparciu o design

Dotacje na rozwój firmy w oparciu o design

12.09.2018 r. rozpoczyna się nabór wniosków w I etapie konkursu „Wzór na konkurencję”.

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z Polski Wschodniej (województwa: warmińsko-mazurskie, lubelskie, podlaskie, świętokrzyskie i podkarpackie) mogą opracować strategię wzorniczą zawierającą rekomendacje działań (I etap) oraz pozyskać do 3 000 000 złotych na sfinansowanie usług doradczych, zakupu urządzeń, maszyn oraz wartości niematerialnych i prawnych (II etap).
Szczegółowe informacje na stronie internetowej PARP.