Nowy instrument finansowania innowacyjnych projektów

Nowy instrument finansowania innowacyjnych projektów

W Banku Gospodarstwa Krajowego powstał Fundusz Gwarancyjny wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw.

Jest to bezpłatna gwarancja Biznesmax z dotacją na spłatę odsetek, która zabezpiecza spłatę kredytów przeznaczonych na sfinansowanie projektów inwestycyjnych. Bezpośrednie korzyści jakie odnosi przedsiębiorca to brak opłaty prowizyjnej oraz dopłata do odsetek.
Możliwość skorzystania z tego instrumentu mają przedsiębiorcy z sektora MŚP, którzy spełnią co najmniej jedno z 15 kryteriów. Jednym z nich jest uzyskana wcześniej pomoc finansowa w ramach programów wspierających innowacyjność. Nie jest to jednak kryterium kluczowe.
Instrument jest dofinansowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Szczegółowe informacje na temat oferty znajdują się na stronie BGK.