XXVIII Forum Ekonomiczne

XXVIII Forum Ekonomiczne (około 4 tys. gości z 36 krajów) odbędzie się w dniach 4-6 września 2018 roku w Krynicy – Zdroju. Po raz kolejny Krynica stanie się centrum dyskusji nad kluczowymi kwestiami, globalnymi, z zakresu bezpieczeństwa, energetyki, kultury i turystyki, biznesu i zarządzania, ochrony zdrowia, inwestycji i rozwoju, jak również polityki międzynarodowej i regionalnej.

Od 2007 roku integralną częścią Forum Ekonomicznego jest Forum Regionów – platforma wymiany poglądów oraz miejsce spotkań liderów samorządowych i elit regionalnych z Europy Środkowo-Wschodniej z biznesem i środowiskiem naukowym.

Forum Regionów to okazja do podzielenia się doświadczeniami oraz nawiązania partnerskich kontaktów. To również unikatowa możliwość promocji miasta Elbląg,  jego dziedzictwa, kultury i walorów turystycznych m.in. poprzez stoiska regionalne, jak również możliwość zorganizowania spotkania promocyjnego dla gości z polski oraz zagranicy.

Mając na uwadze opracowywany przez władze miasta nowy model zaopatrzenia w ciepło chcielibyśmy zaproponować Państwu możliwość przedstawienia założeń, planu, czy też prognoz w ramach panelu: Zrównoważona, konkurencyjna, bezpieczna – jakiej energii potrzebuje Europa?

W trakcie Forum Ekonomicznego odbywa się:

  • 5 sesji plenarnych
  • ponad 180 paneli dyskusyjnych, wykładów, warsztatów i debat
  • prezentacje narodowe i regionalne

Rejestracji na Forum można dokonać na stronie internetowej http://www.forum-ekonomiczne.pl/rejestracja/


Pliki do pobrania