Nabór wniosków na staże dla osób powyżej 30 roku życia

Nabór wniosków na staże dla osób powyżej 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu informuje o naborze wniosków o zorganizowanie stażu

W ramach Projektu mogą zostać skierowane osoby bezrobotne w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

a) osoby starsze w wieku 50 lat i więcej,

b) kobiety,

c) osoby z niepełnosprawnościami,

d) osoby długotrwale bezrobotne,

e) osoby o niskich kwalifikacjach.

 

Staż może być realizowany maksymalnie do 15.12.2018 r.

 

Deklaracja zatrudnienia po stażu winna być zapewniona na okres co najmniej 3 miesięcy.

 

Termin naboru wniosków – do wyczerpania limitu.

Szczegółowe informacje pod nr tel. 55 237 67 16, 55 237 67 18, 55 237 67 58, 55 237 67 62

 

Zachęcamy do złożenia wniosku.

Wnioski dostępne są w siedzibie PUP (pokój nr 104) oraz na stronie internetowej www.elblag.praca.gov.pl